Czwartek, 27 lipca 2023

Włodzimierz Skleniarz, właściciel krakowskiej Drukarni Skleniarz, otrzymał z rąk  Stanisława Osmendy, komandora Zakonu Bożogrobców i kustosza  stałej siedziby Polskiego  Zwierzchnictwa  Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, oraz księdza kanonika Franciszka Siarka Miechowski Krzyż Pielgrzyma Crux Devotionis.

“Jest to kolejne wyróżnienie dla pana Włodzimierza, które wykracza po za ramy działalności zawodowej w branży poligraficznej” – poinformowano.

Włodzimierz Skleniarz pochodzi z rodziny, która od trzech pokoleń związana jest z drukarstwem. Dziadek Stanisław był zecerem i założył własną drukarnię w Zawierciu. Ojciec Marian również został zecerem, przed wojną pracował w Samorządowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie, a w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Drukarni Prasowej na Wielopolu w Krakowie, później w drukarni w Miechowie. Dla podtrzymania rodzinnej tradycji podjął naukę w zasadniczej poligraficznej szkole zawodowej i kontynuował ją w technikum poligraficznym. Pracował jako drukarz w Zakładach Graficznych na Podwalu w Krakowie, potem w Drukarni Narodowej, a następnie w Poligraficznej Spółdzielni Inwalidów. Założył w Krakowie Drukarnię Skleniarz, która rozpoczęła działalność 6 kwietnia 1991 roku.

W ciągu ponad 30 lat działalności firma ugruntowała swoją pozycję na rynku usług poligraficznych, powiększając grono stałych klientów ceniących solidność, terminowość i wysoką jakość świadczonych usług.

Włodzimierz Skleniarz otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Order Świętego Stanisława, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Honoris Gratia przyznany przez Prezydenta Miasta Krakowa, Husarz Polskiej Przedsiębiorczości 2015, Mecenas 100-lecia ZPAP, Krzyż Złoty z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Medal od Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Złoty medal za zasługi od Archidiecezji Krakowskiej, Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju, Odznakę Związku Inwalidów Wojennych RP.

Podaj dalej
Autor: W, fot. Drukarnia Skleniarz