środa, 20 września 2023

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na spotkanie „Kultura (w) przyszłości. Potrzeby, pomysły, rozwiązania”.

Do udziału w pogłębionej dyskusji nad wybranymi zagadnieniami organizacji finansowania i funkcjonowania kultury w Polsce, które wymagają natychmiastowej zmiany, zaproszono osoby z różnych środowisk i branż kultury

Debata odbędzie się wokół czterech tematów: ustawa o statusie artysty zawodowego, instytucje kultury, decentralizacja kultury oraz kultura społeczna i obywatelska.

„Jesteśmy w momencie przełomu, przesilenia i następujących po sobie kryzysów. Kultura, jak wiele innych branż, w ostatnich latach była targana zmianami, kryzysami, instrumentalizowana i poddawana naciskom. Pandemia, populizm, cenzura, kryzys uchodźczy, kryzys zdrowia psychicznego i radykalizmy obecne w społeczeństwie obnażyły z jednej strony słabości istniejącego systemu, a z drugiej strony siłę kultury jako spoiwa społeczeństwa. Wiele norm prawnych i sposobów organizacji podmiotów zajmujących się kulturą się zdezaktualizowało, instrumentalne traktowanie instytucji publicznych i niepublicznych jako narzędzia propagandy i walki politycznej stało się normą. Brak podstawowych zabezpieczeń społecznych dla artystów i artystek oraz brak mechanizmów stabilnego i pewnego finansowania kultury, które nie będzie elementem korupcji politycznej doprowadza do stopniowej degradacji środowiska kultury”- wskazano.

26 września 2023, wtorek, g. 18

Nowy Teatr Międzynarodowe Centrum Kultury

ul. Madalińskiego 10/16

Organizatorzy:  Miasto stołeczne Warszawa, Społeczna Rada Kultury

Współpraca: Koalicja Miast dla Kultury

Link do wydarzenia https://fb.me/e/QOfT7uQ8

Podaj dalej