Piątek, 21 stycznia 2022
Wnioski można składać do 16 lutego

Narodowe Centrum Kultury ogłasza drugi nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek Interwencji 4.1 NPRCz 2.0).

Tegoroczny budżet konkursu dotacyjnego BLISKO z Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–25 wynosi 5,5 mln zł.

Wnioski można składać do 16 lutego br.

Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność.

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych  beneficjentów w skali kraju;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków.

Jak czytamy w regulaminie, uczestnikami partnerstwa mogą być m.in. księgarnie.

O dofinansowanie projektów realizowanych w latach 2022-23 mogą aplikować do NCK biblioteki publiczne prowadzone przez samorządy. Wysokość dofinansowania na realizację dwuletniego zadania dla jednej biblioteki wyniesie od 100 tys. zł do 140 tys. zł.

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu BLISKO mogą być realizowane od 28 marca 2022 roku do 15 listopada 2023 roku.

Całkowity budżet konkursu BLISKO na lata 2021-25 wynosi 24 mln 500 tys. zł.

>>>Więcej informacji

 

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort