Poniedziałek, 15 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki w Warszawie są najwiÍkszą rego typu imprezą w Europie ĺrodkowo- Wschodniej i pretendują do miejsca wúrŰd najwiÍkszych imprez targowych na rynku wydawniczoksiegarskim na całym úwiecie. W tegorocznych Targach weümie udział 805 wystawcŰw z 27 paŇstw, w tym 422 wydawnictwa zagraniczne i 383 polskie. Liczba stoisk wynosi 325, wúrŰd ktŰrych 188 zajmują wystawcy polscy, a 137 zagraniczni. UroczystoúĘ otwarcia 45 MTK odbÍdzie siÍ w dniu poprzedzającym ich rozpoczÍcie, w úrodÍ 17 maja o godz. 18.00 w Teatrze ROMA przy ul. Nowogrodzkiej 49. Po przemŰwieniach organizatorŰw i zaproszonych goúci wystąpi zespŰł folklorystyczny Hora Neurim z Jerozolimy. Goúciem honorowym tegorocznych TargŰw jest Izrael. Z tego powodu w 45. MTK uczestniczy delegacja pisarzy z tego kraju. Polscy wydawcy i ksiÍgarze z tej okazji przygotowali rŰwnieř kilka wydarzeŇ: Dom Handlowo-Wydawniczy Co-Liber zaprasza na wystawÍ 300 anglojÍzycznych publikacji o tematyce řydowskiej; wydawnictwo Europa z Wrocławia bÍdzie promowało "Słownik polsko-hebrajski" oraz "Boską pieczÍĘ. Mądroúci Talmudu" autorstwa Aleksandra Klugmana; Akademia Klon i Fundacja Pogranicze zapraszają na spotkanie z Janem Tomaszem Grossem, autorem ksiąřki "Sąsiedzi. Historia zagłady řydowskiego miasteczka" prezentacja malarstwa Marka Cierniewskiego o tematyce řydowskiej oraz wystÍp Duetu Klazmerskiego RUACH odbÍdą siÍ na stoisku wydawnictwa Zysk i S-ka. Z najbardziej znanych pisarzy Targi mają odwiedziĘ i spotkaĘ siÍ z czytelnikami: Paulo Coelho, William Wharton, ktŰry przybÍdzie w tym roku do Polski po raz szŰsty, Sławomir Mrořek (odbÍdzie siÍ konferencja prasowa z okazji 70- tych urodzin pisarza), Norman Davies, Leszek Kołakowski, ks. Jan Twardowski, Jerzy Ficowski, JŰzef Hen, Jerzy Pilch, Wiesław Myúliwski, Włodzimierz Odojewski, Małgorzta Musierowicz, Anna ĺwiderkŰwna, Janusz Tazbir, Andrzej Wajda, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Stefan Bratkowski, Jan Karski, Anka GrupiŇska, Olga Tokarczuk, Hanna Kowalewska, Andrzej Stasiuk, Marek BieŇczyk i Bogusław WołoszaŇski, a takře malarze i graficy: Zdzisław BeksiŇski, Franciszek Starowieyski, Adam ĺwieřy i Bohdan Butenko oraz znany fotografik Tomasz Tomaszewski. Klub ĺwiat Ksiąřki zapowiada przyjazd Czesława Miłosza. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Wydawnictwo "W drodze" zapraszają na spotkanie z ks. abp JŰzefem ŘyciŇskim. W trakcie 45 MTK bÍdzie goúcił w Warszawie Gustaw Herling-GrudziŇski zaproszony przez Wydawnictwo Literackie i Czytelnik. Spotkanie z wielkim pisarzem odbÍdzie siÍ w Teatrze Dramatycznym. GoúĘmi wydawnictwa Znak bÍdą: Janina Ochojska (autorka ksiąřki "Niebo to inni") i siostra Małgorzata …
Wyświetlono 25% materiału - 362 słów. Całość materiału zawiera 1449 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort