Piątek, 17 marca 2023
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw

Wyniki Grupy Agora w ostatnim kwartale 2022 roku nadal pozostawały pod presją warunków gospodarczych i rosnących kosztów operacyjnych, na które dodatkowo negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe. Mimo tego swoje przychody reklamowe powiększyły segmenty Reklama Zewnętrzna, Radio oraz Film i Książka, a także Gazeta.pl. Dodatkowo, Grupa Agora zamknęła 2022 rok z historycznymi poziomami aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl i TOK FM Premium, dzięki czemu wzrosły jej cyfrowe wpływy ze sprzedaży treści – wynika z podsumowania.

– Mimo słabszego czwartego kwartału i ogromnej presji kosztowej zakończyliśmy 2022 rok ze wzrostem przychodów i poprawą wyniku na poziomie EBITDA. W kolejnych miesiącach chcemy skoncentrować się na działaniach mających wzmocnić całą Grupę Agora i ugruntować jej pozycję jednej z najsilniejszych firm na polskim rynku medialnym. Sprzyja temu dobre otwarcie bieżącego roku i realizacja długo oczekiwanej inwestycji w Eurozet – największej w historii Agory inwestycji w media. Istotnym czynnikiem do podjęcia kolejnych projektów rozwojowych będzie też decyzja akcjonariuszy spółki w sprawie planowanej reorganizacji grupy kapitałowej – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W czwartym kwartale 2022 roku całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331,0 mln zł i były niższe o niecałe 6 proc. w stosunku do tych sprzed roku. Zwiększyły się wpływy Grupy związane z działalnością filmową i gastronomiczną, jednak wzrost w tym zakresie zniwelowały niższe łączne przychody reklamowe, wpływy związane z działalności kinową oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2022 roku zmniejszyła się o ponad 2 proc. do 38,6 mln zł.

Jak wskazano, przychody Wydawnictwa Agora były wyższe niż rok wcześniej, “głównie w efekcie realizacji kampanii reklamowej dla jednego z klientów”.

Przychody z działalności Wydawnictwa Agora w czwartym kwartalne 2022 roku wyniosły 18,3 mln zł i były o 8,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Za cały rok 2022 przychody wydawnictwa wyniosły  51,4 mln zł.

Wzrosły wpływy ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej “Gazety Wyborczej”, przy spadku przychodów ze sprzedaży tradycyjnych wydań – choć dziennik zanotował w omawianym okresie wyższą średnią miesięczną sprzedaż egzemplarzy w porównaniu z poprzednim 3. kwartałem 2022 r.2, Zespół segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana może się też pochwalić kolejnym osiągnięciem w zakresie prenumeraty cyfrowej – Wyborcza.pl zamknęła 2022 z liczbą aktywnych subskrypcji powyżej 303,7 tys., co oznacza wzrost o przeszło 6 proc. w stosunku do końca 2021 r.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 roku wzrosły o ponad 10 proc. do 361,4 mln zł. Były one wyższe we wszystkich biznesach, poza Internetem.

“Na wzrost wydatków Grupy rzutowały warunki rynkowe, związane z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Co istotne, na poziom kosztów operacyjnych w znaczący sposób wpłynęły odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 47,2 mln zł, głównie w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, koszty restrukturyzacji w działalności prasowej oraz kinowej w łącznej wysokości 5,3 mln zł i odpis na należności jednego z kontrahentów obszaru Reklama Zewnętrzna w kwocie 1,1 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Ostatecznie w czwartym kwartale 2022 roku Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 55,3 mln zł. Strata EBIT stanowiła 30,4 mln zł, strata netto – 30,5 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej – 31,4 mln zł.

Grupa Agora w 2022 roku miała 1,11 mld zł przychodów ze sprzedaży i 105,7 mln zł straty. Na poziomie EBITDA grupa zanotowała 139,3 mln zł zysku.

Przychody Grupy Agora w porównaniu z 2021 rokiem wzrosły o 15,2 proc., co spółka tłumaczy w sprawozdaniu efektem powrotu kin do pełnej działalności operacyjnej i zniesienia restrykcji wprowadzonych przez rząd we wcześniejszych okresach w ramach walki z pandemią.

Jak wskazano, “Planując intensywny rozwój oferty radiowej – z segmentem Radio jako największym mediowym biznesem, zarząd Agory skoncentruje się na jak najskuteczniejszym działaniu i zapewnieniu wzrostu całej organizacji. W tym celu powstał projekt wydzielenia wybranych linii biznesowych oraz pionów wspomagających z Agory S.A. do spółek zależnych, który został poddany pod głosowanie akcjonariuszy. Jednocześnie zarząd Agory stawia na zrównoważony rozwój całej organizacji, dla której społeczne zaangażowanie oraz odpowiedzialność są ważną częścią działalności”.

Autor: ET