Piątek, 14 sierpnia 2020
Wpływ pandemii COVID-19
Według wstępnych danych grupa kapitałowa Agora w drugim kwartale br. zanotowała 129,5 mln zł przychodów sprzedażowych, 4,4 mln zł straty EBITDA i 41,1 mln zł straty netto.
W analogicznym okresie 2019 roku frima zanotowała 269,79 mln zł wpływów sprzedażowych, 9,17 mln zł straty operacyjnej i 6,59 mln zł straty netto. Tym samym w zeszłym kwartale przychody zmalały rok do roku o 52 proc.

Wpływ na poziom przychodów firmy  i jej wyniki finansowe miał wybuch pandemii COVID-19.

“Najistotniejszy wpływ widoczny był w przychodach z działalności kinowej, przychodach ze sprzedaży usług reklamowych oraz w przychodach z działalności gastronomicznej oraz ze sprzedaży wydawnictw” – czytamy w raporcie giełdowym.
Jak zaznaczono: “zaprezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 25 września 2020 roku”.
Podaj dalej
Autor: ET