Piątek, 8 listopada 2019

„Istotne zwiększenie przychodów we wszystkich głównych liniach biznesowych zapewniło Grupie Agora poprawę wyników operacyjnych na koniec 3. kwartału 2019 r. Świetne rezultaty odnotowały Radio, grupa AMS i sieć kin Helios. Dynamika sprzedaży biletów do kin Heliosa ponownie zdecydowanie wyprzedziła rynek. Zwiększyły się też przychody reklamowe i ze sprzedaży wydawnictw Grupy dzięki wyższym wpływom Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży treści «Gazety Wyborczej»”- to podsumowanie trzech kwartałów br. w wykonaniu koncernu Agora.

W trzecim kwartale 2019 roku Grupa Agora odnotowała 293,3 mln zł przychodów – aż o ponad 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Wzrost ten zapewniło Grupie zwiększenie wszystkich kategorii przychodowych poza działalnością poligraficzną, a zwłaszcza wyższe wpływy z działalności kinowej. Przychody ze sprzedaży biletów do kin zwiększyły się do 63,0 mln zł. Łącznie w trzecim kwartale 2019 roku w kinach Heliosa zakupiono ponad 3,4 mln biletów, czyli o ponad 20 proc. więcej niż przed rokiem**. Dynamika wzrostu liczby sprzedanych biletów w kinach sieci Helios była po raz kolejny znacząco wyższa niż rynkowa (zgodnie z danymi Boxoffice.pl, 12,6 proc. w Heliosie vs 4,5 proc. na rynku). Jednocześnie o ponad 35 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży barowej w kinach, wyższe były też wpływy kin Heliosa z reklam.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw wiązał się z wyższymi wpływami Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” – zarówno wydania papierowego, jak i dostępu do treści Wyborcza.pl. Na koniec września 2019 r. „Gazeta Wyborcza” miała już ponad 200 tys. aktywnych prenumerat cyfrowych, co plasuje ją w czołówce tytułów prasowych na świecie.
Największy wpływ na wzrost wydatków Grupy miały wyższe o prawie 22 proc. koszty usług obcych w kwocie 124,6 mln zł. Do zwiększenia tej pozycji kosztowej przyczyniły się zwłaszcza segmenty Film i Książka, Internet oraz Radio, w których jednak nakłady te zostały skompensowane wyższymi przychodami.