środa, 13 stycznia 2021

11 stycznia 2021 roku Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przekształciła się w spółkę jawną. W wyniku zmiany formy prawnej zmianie uległa nazwa firmy, pod jaką działa spółka:

z Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

na: Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Zmienił się również numer KRS, aktualny numer to: 0000877338

Spółka przekształcona przejmuje wszelkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki spółki przekształconej. Bez zmian pozostają:
1. adres siedziby Spółki
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numer identyfikacyjnego REGON
4. podany Państwu numer rachunku bankowego
5. adres strony internetowej i poczty elektronicznej.

Firmy proszone są o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich dokumentach wystawianych dla Ateneum, począwszy od dnia 11 stycznia 2021.

“Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana formy prawnej nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana formy prawnej spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania” – informuje spółka.

Autor: ET
Źródło: Ateneum
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort