środa, 10 sierpnia 2022
Przypominamy o wypełnieniu i odesłaniu ankiety

Biblioteka Analiz przygotowuje raport dotyczący polskiego rynku książki w 2021 roku.

Wielu uczestników rynku podziela pogląd, że brak podstawowych danych rynku i bieżącej analizy funkcjonujących na nim trendów stanowi poważną przeszkodę w prawidłowym zarządzaniu i planowaniu dla wszystkich przedsiębiorców działających w naszej branży.

Ale aby takie raporty powstawały, konieczne jest współdziałanie!

W oparciu o dostarczane informacje i zestawienia najbardziej podstawowych wyników działalności otrzymamy obraz naszego rynku.

Badanie ma także na celu określić charakter produkcji wydawniczej realizowanej w Polsce. Szczególnie ważne wydają się zatem informacje na temat dywersyfikacji dostępnej oferty, dane na temat udziału w nim nowoczesnych form wydawniczych, jak również analiza efektywności poszczególnych kanałów dystrybucji.

Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety

Wypełniony w możliwie jak najszerszym zakresie formularz prosimy odesłać na adres: ewa@rynek-ksiazki.pl

Biblioteka Analiz od ponad dwudziestu lat dostarcza dane na temat rodzimego rynku książki. Jest jedyną firmą specjalizującą się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego. Stale monitoruje sytuację i publikuje rezultaty, a raporty w formie pięciotomowej publikacji „Rynek książki w Polsce” są najbardziej obszerną i szczegółową pozycją podsumowującą naszą branżę. Służą wszystkim uczestnikom rynku, a także studentom i naukowcom. Niestety, bez danych od wydawców ta praca nie może być kontynuowana.

Na podstawie danych Biblioteki Analiz opracowywany jest m.in. raport na zlecenie Instytutu Książki w angielskiej wersji językowej – „Book Market in Poland” (dostępny na Targach Książki we Frankfurcie czy w Bolonii), a także na potrzeby innych zagranicznych organizacji zainteresowanych polskim rynkiem książki.

Dlatego niezwykle jest, aby ta praca była kontynuowana. Brak podstawowych danych o rynku i bieżącej analizy funkcjonujących na nim trendów stanowi poważną przeszkodę w prawidłowym zarządzaniu i planowaniu dla wszystkich przedsiębiorców działających w naszej branży.

Biblioteka Analiz gwarantuje, że wszelkie podawane dane są traktowane z najwyższą poufnością i nie odbywa się ich przekazywanie osobom trzecim. Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby opracowania raportu na temat aktualnej kondycji rynku książki w Polsce.

Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do stworzenia raportu. W pierwszej kolejności przekażemy go osobom, które wezmą udział w naszym badaniu.

Autor: ET