Wtorek, 14 maja 2024

Biblioteka Analiz prowadzi badanie dotyczące kondycji polskiego sektora książkowego. Celem projektu jest dostarczenie aktualnej wiedzy na temat kondycji naszej branży i jej pozycji w Europie.

Z dumą ogłaszamy, że do grona patronów dołączyło Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek to najstarsza organizacja branżowa założona ponad 100 lat.

Jest stowarzyszeniem zawodowo-twórczym zrzeszającym członków indywidualnych (wydawców, redaktorów, typografów i grafików pracujących dla książki) oraz członków wspierających (wydawnictwa, instytucje).

Celem PTWK jest doskonalenie sztuki edytorskiej w Polsce i promocja książki polskiej oraz jej twórców w kraju i zagranicą.

W 1957 roku PTWK zainicjowało doroczny Konkurs na Najlepiej Wydaną Książkę Roku, przekształcony następnie w Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, a od 2022 roku konkurs nosi nazwę Najpiękniejsze Polskie Książki.

Rozstrzygnięcie 64. edycji konkursu odbędzie się już 23 maja o godz. 14 podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Od 2008 roku PTWK jest organizatorem Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR.

W ramach STUDIUM PTWK organizuje kursy (od 1960 roku): redakcji merytorycznej, technicznej i DTP, dla redaktorów prowadzących i inicjujących, korektorów, kultury języka polskiego, kultury języka polskiego dla zaawansowanych, kultury języka polskiego tekstów urzędowych, z prawa autorskiego, przygotowania publikacji elektronicznych.

PTWK jest też organizatorem Konkursu im. Leona Marszałka na Najlepszą Pracę Dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską) poświęconą historii polskiego ruchu wydawniczego.

PTWK było pomysłodawcą i głównym organizatorem, odbywających się od 2002 roku Poznańskich Spotkań Targowych Książka dla Dzieci i Młodzieży.

Szczególnie zasłużonym dla ruchu wydawniczego i upowszechniania polskiej książki Towarzystwo przyznaje Honorową Odznakę PTWK i Medal Pamiątkowy PTWK.

Prezesem PTWK jest Rafał Skąpski – polski prawnik, wydawca, w latach 2001–2004 wiceminister kultury, w latach 2005–2015 dyrektor (od 2012 likwidator) Państwowego Instytutu Wydawniczego (PIW), autor publikacji poświęconych m.in. kulturze, historii i genealogii. Jego teksty ukazywały się m.in. na łamach „Twórczości”, „Zdania”, „Stolicy”, „Gazety Stołecznej”, „Przeglądu”, „Trybuny”, „Sądeczanina”, „Wyspy” oraz „Miesięcznika”. Opracował i opublikował w Czytelniku wspomnienia Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej zatytułowane “Dziwne jest serce kobiece…”. Jego najnowsza książka nosi tytuł „Panny z Genewy” (Austeria).

Zachęcamy wszystkie wydawnictwa działające w Polsce do wzięcia udziału w badaniu.

Link do pobrania ankiety: Ankieta

Badaniu patronują także Polska Izba Książki i Kraków Miasto Literatury UNESCO

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój Sektorów Kreatywnych

 

 

Podaj dalej