Czwartek, 26 marca 2020

W związku z koniecznością przerwania łańcucha transmisji koronawirusa podjęto w Polsce decyzję o zamknięciu bibliotek do odwołania. Biblioteki od 13 marca nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym przyjmować wypożyczonych egzemplarzy.

Biblioteka Narodowa przekazuje poniżej zalecenia dotyczące traktowania wypożyczonych egzemplarzy po odwołaniu stanu epidemii w Polsce i wznowieniu pracy bibliotek.
Wirus SARS-CoV-2 może przetrwać przez pewien czas (do 5 dni) poza organizmem ludzkim, dlatego możliwe jest także powierzchowne skażenie publikacji.
Zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek:
– egzemplarze wypożyczone do domu winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,
– ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji,
– nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,
– przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 10 dni do 2 tygodni,
– dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60 proc.,
– w przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Wyłączenie z użytkowania na czas kwarantanny wszystkich egzemplarzy zwracanych po zakończeniu okresu zamknięcia bibliotek powinno zapewnić bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Należy także przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
– prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
– unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
– zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
– zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
– zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

Źródło: www.bn.org.pl