Wtorek, 16 sierpnia 2022
Rekrutacja do 11 września

Biblioteka Narodowa we współpracy z UKSW otwiera bezpłatne studia II stopnia (magisterskie) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Można uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bibliotekarstwa, ale także wziąć udział w wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach twórców zmian w polskim bibliotekarstwie. Studia bibliotekarskie uruchomione na kierunku historii, który otrzymał w ewaluacji MEiN kategorię A, pozwalają również na uwzględnienie w poznaniu bibliotekarstwa perspektywy historycznej.

To szansa na uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do pracy w różnych typach bibliotek na zajęciach prowadzonych przez znawców tematów.

Wykłady i konwersatoria są prowadzone przez m.in. przez:

– dr. Tomasza Makowskiego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Narodowej i przewodniczącego Krajowej Rady Bibliotecznej: Wstęp do bibliologii, Organizacja bibliotek w Polsce, Typologia zbiorów bibliotecznych, Dzieje i losy książki w XIX i XX w.

– Kacpra Trzaskę, zastępcę dyrektora Biblioteki Narodowej, współtwórcę Deskryptorów BN i niedługo opublikowanych przepisów katalogowania, dwa przedmioty: Przepisy katalogowania publikacji, Deskryptory Biblioteki Narodowej i inne języki informacyjno-wyszukiwawcze

– Dominika Cieszkowskiego, zastępcę dyrektora Biblioteki Narodowej odpowiedzialnego za nowe technologie, w tym serwis polona.pl, przedmiot Biblioteki cyfrowe i zasoby elektroniczne

Ponadto przewidziane są przedmioty prowadzone przez pracowników Biblioteki Narodowej i innych bibliotek: Zasady gromadzenia i selekcji zbiorów, Zakupy do bibliotek, Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Zasady udostępniania zbiorów, Prasoznawstwo, Konserwacja i zasady przechowywania zbiorów, Obowiązki dyrektora biblioteki publicznej.

Oraz przedmioty historyczne w tym: Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w., Dzieje bibliografii i Biblioteki kościelne – dzieje i zasób.

Podczas studiów przewidziane są praktyki 120 godz., w tym w Bibliotece Narodowej, a także seminarium magisterskie.

11 września mija termin rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rekrutacji:

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/496

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-stacjonarne

Autor: W
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort