środa, 6 grudnia 2023

Doroczne nagrody marszałka województwa podlaskiego przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymują je osoby szczególnie zasłużone dla kultury województwa podlaskiego.

W tym roku przyznano jedenaście nagród, każda w wysokości 10 tys. zł.

Wśród tegorocznych laureatów jest białoruski pisarz Uladzimir Arlou, którego wyróżniono “za całokształt dokonań w dziedzinie prozy i poezji”. Jak napisano w uzasadnieniu, “to jeden z najbardziej znanych i popularnych współczesnych pisarzy białoruskich; historyk, autor kilkudziesięciu książek prozy beletrystycznej i dokumentalnej, poezji i esejów”.

Arlou odbierając nagrodę powiedział, że to jego trzecia nagroda otrzymana w Polsce. “Ta jest mi szczególnie bliska, bo została przyznana na Podlasiu. Jestem bardzo wdzięczny za schronieniu udzielone mi tu, na Podlasiu, w tak trudnym czasie dla Białorusi i białoruskich twórców” – podkreślił.

Za całokształt dokonań artystycznych nagrodzono poetę, prozaika i felietonistę Erazma Stefanowskiego, a także Alinę Nigierewicz, która od 20 lat kieruje męskim chórem “Kuranty”.

Nagrodę otrzymała Kapela Kurpiowska, która od ponad 40 lat – pieśnią i tańcem – upowszechniania kulturę kurpiowską.

Aktora Oskara Lasotę nagrodzono za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Wyróżniono też Damiana Balcera, śpiewaka i animatora folkloru muzycznego północnej Suwalszczyzny.

Tomasza Paducha nagrodzono za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Jak uzasadniono, od ponad 30 lat Paduch “kształtuje i wspiera rozwijanie talentów artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych głównie w zakresie śpiewu, gry na instrumentach i tańca ludowego”.

Nagrodę otrzymał Zespół Mażoretek “Shock”, który od ponad 10 lat działa przy Hajnowskim Domu Kultury, a tworzą go dzieci i młodzież. Zespół zdobył szereg nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury nagrodzono Piotra Ostrowskiego, który jest opiekunem artystycznym chóru “Harmonica” działającym przy Centrum Kulturalno-Opiekuńczym w Sokołach a także Halinę Poźniakowską, założycielkę i kierownika artystycznego Zespołu Tańca Ludowego “Bystry” popularyzującego folklor augustowsko-suwalski.

Wyróżniono też Chór Młodzieżowy parafii katedralnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, który – jak napisano w uzasadnieniu – “od ponad 40 lat popularyzuje muzykę cerkiewną, edukuje muzycznie młodzież i kształci kolejne pokolenia chórzystów”.

Podaj dalej
Autor: W