Wtorek, 26 września 2023
Zaproszenie na wernisaż wystawy w Bibliotece Narodowej

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski zaprasza na wernisaż wystawy „Brückner. Średniowiecze odzyskane”, jaki odbędzie się w sobotę 30 września o godz. 11 w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Jak informuje organizator, na wystawie zostanie zaprezentowanych osiem niezwykłych rękopisów średniowiecznych. Wśród nich znajdzie się także jeden z najcenniejszych zabytków języka polskiego – „Kazania świętokrzyskie”.

Wystawa „Brückner. Średniowiecze odzyskane” ukazuje sylwetkę i odkrycia Aleksandra Brücknera, jednego z najwybitniejszych slawistów i historyków polskiej kultury, wieloletniego profesora Uniwersytetu Berlińskiego. Prezentowane w Bibliotece Narodowej rękopisy to część znalezisk Aleksandra Brücknera z czasów jego poszukiwań w Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu. Profesor przebywał tam w latach 1889-1890, badając polskie zbiory skradzione przez Rosjan w czasie zaborów.

Efektem pracy Aleksandra Brücknera były przełomowe odkrycia, m.in. zaskakujące odnalezienie pergaminowych pasków z rękopisem „Kazań świętokrzyskich”, będących najstarszym tekstem ciągłym w języku polskim. Oprócz nich wystawa prezentuje średniowieczne pieśni religijne i świeckie, najstarsze polskie żarty, a nawet piętnastowieczne zaklęcia.

Jak podkreślono, ekspozycja jest jedyną okazją, by zobaczyć najcenniejsze zabytki średniowiecznej polszczyzny, na co dzień przechowywane w skarbcu Biblioteki Narodowej. Wystawa pozwala także zapoznać się postacią jednego z największych polskich humanistów, którego dorobek do dziś budzi podziw i naukowe dyskusje.

Prof. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego w erudycyjnym szkicu zatytułowanym „Samotnik z Berlina” zamieszczonym w tygodniku „Polityka” z 16 sierpnia przedstawił sylwetkę wybitnego uczonego, któremu będzie poświęcona wystawa w Bibliotece Narodowej.

Aleksander Brückner urodził się w Tarnopolu w 1856 roku, kształcił się we Lwowie. Gdy miał 20 lat doktoryzował się w Wiedniu i habilitował w Lipsku. W wieku 25 lat został powołany na stanowisko profesora języków i literatur słowiańskich na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma (dzisiaj Humboltów) w Berlinie, gdzie pozostał do śmierci w 1939 roku. „Brückner był jednym z ostatnich prawdziwych filologów, rozumiał te dziedzinę jako wspólnotę języka, literatury i kultury. Jego zasługi dla historii literatury są bezsporne, z językoznawcami skłócił się już na przełomie wieków”, stwierdza prof. Marek Łaziński. Jego najważniejsze działa, wznawiane po latach, to „Encyklopedia staropolska”, „Historia kultury polskiej” oraz „Słownik etymologiczny”. Został uhonorowany doktoratami honoris causa uniwersytetów w Warszawie i w Wilnie, w Krakowie upamiętniono go tablicą na Skałce. W Niemczech na uniwersytetach w Jenie oraz w Halle działa Aleksander-Brückner-Zentrum „ze specjalną profesurą historii wschodnioeuropejskiej i z krytycznym podejściem do dziedzictwa berlińczyka”, jak zaznacza prof. Marek Łaziński.

Wystawa w Bibliotece Narodowej towarzyszy przeniesieniu prochów Aleksandra i Emmy Brücknerów z likwidowanego cmentarza Tempelhofer Parkfriedhof w Berlinie do Krakowa.

 

Podaj dalej
Autor: (fran)
Źródło: Biblioteka Narodowa, „Polityka”