Piątek, 10 czerwca 2022

Sejm opowiedział się 9 czerwca za przekształceniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, którego celem są działania na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej.

Za przyjęciem ustawy głosowało 445 posłów, nikt przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Sejm przyjął także poprawkę, która art. 13 nadaje brzmienie: “Rada Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o której mowa w art. 6 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, staje się Radą Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i działa, w dotychczasowym składzie, do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Odpowiadając na pytania posłów wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że nowo powołane Centrum będzie współpracowało z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w krajach, których dotyczy ustawa. Dodał, że celem ich działań będzie także przekazywanie polskiego punktu widzenia na sytuację w Rosji środowiskom opiniotwórczym w Europie Zachodniej, które jak zauważył, nie zawsze dostrzegają zagrożenia płynące ze strony reżimu na Kremlu. Podkreślił, że pracownicy CPRDiP kontynuujący swoją misję w nowym Centrum, będą wykorzystywać dotychczasowe, budowane przez lata kontakty. Dodał, że celem Centrum będzie współpraca także z innymi narodami, zamieszkującymi w granicach tych państw. Wśród nich wymienił Tatarów i Ormian.

Zgodnie z ustawą, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostanie przekształcone w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, a cel jego działania zostanie poszerzony. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami.

Do zadań Centrum należy prowadzenie badań naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, a także upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród zadań jest ponadto prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej; zwalczanie stereotypów; przeciwdziałanie dezinformacji; organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych; dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami; prowadzenie programów stypendialnych; utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: PAP