Piątek, 12 maja 2023

Książka Roberta Boryczki „Chrześcijaństwo to nie religia” to publikacja z dziedziny teologii i religioznawstwa, wydana w 2022 roku przez wydawnictwo Compassion. Autor jest pastorem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rabce-Zdroju i pracownikiem Chrześcijańskiego Ruchu Mt28.

W swojej książce stawia tezę, że chrześcijaństwo nie jest religią w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, lecz osobistą więzią z Bogiem. Krytykuje feudalne i kapitalistyczne struktury i metody, które zdominowały chrześcijaństwo i oddaliły je od pierwotnego przesłania Jezusa. Pastor Robert zwraca uwagę na potrzebę nawrócenia i oczyszczenia Kościoła z form religijności, która tylko zniewalają człowieka. Przytacza słowa Dietricha Bonhoeffera, niemieckiego teologa i męczennika antyhitlerowskiego, który zapowiadał koniec właśnie religii chrześcijańskiej i nadejście czasów powrotu do pierwotnego  rozumienia wiary w Jezusa Chrystusa. W tegorocznych planach autora jest kolejne wydanie tej książki w ramach Warszawskiej Firmy Wydawniczej.

Więcej informacji: http://robertboryczka.pl/Książki.html

 

 

Podaj dalej
Autor: Robert Boryczka