środa, 11 grudnia 2019

Think Tank, prestiżowy periodyk polskiego ośrodka analitycznego, ogłosił wyniki rankingu na książkę ekonomiczną 10-lecia. W kategorii literatura zagraniczna wyróżniono „Czwartą rewolucję przemysłową” Klausa Schwaba, założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego, wydaną przez Studio Emka.

O książce

Profesor Klaus Schwab, którego międzynarodowa działalność publiczna trwa już ponad cztery dekady, należy do grona najbardziej znanych i cieszących się wysokim autorytetem inspiratorów i organizatorów instytucjonalnej refleksji nad problemami ekonomicznymi, technologicznymi i socjologicznymi, dominującymi we współczesnym świecie i oddziałującymi na jego przyszłość.

Twórca Światowego Forum Ekonomicznego i licznych afiliowanych przy nim stowarzyszeń jest, z racji swoich światowych kontaktów, a także ekonomicznego i inżynierskiego wykształcenia poświadczonego dyplomami najbardziej prestiżowych uczelni, nie tylko animatorem seminariów, konferencji i badań o światowym zasięgu, ale także wybitnym znawcą procesów ekonomicznych, technologicznych  i – w szerokim sensie – społecznych, które kształtują naszą rzeczywistość i bez wątpienia będą miały wpływ na dalszy kształt ludzkiej egzystencji.

Z tego nurtu zawodowej działalności Klausa Schwaba wyrosła książka Czwarta rewolucja przemysłowa”, która w ciągu dwóch lat doczekała się przekładów na trzydzieści języków oraz wielu omówień i recenzji w prestiżowych czasopismach ekonomicznych. Jej główne przesłanie jest wyrazem głębokiego przeświadczenia autora,  że dokonujące się współcześnie radykalne przemiany nie są prostą kontynuacją trwającej od paru dekad trzeciej rewolucji przemysłowej. To już etap następny, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, która toczy się na naszych oczach z dynamiką, jakiej nie podlegały jej trzy poprzedniczki. Dynamika ta nie wynika  z prostego wykorzystywania powstających zasobów materialnych i cyfrowych, ale z ich efektywnego zespolenia bądź zderzenia – z drastycznego naruszenia zastanego porządku, z twórczego zakłócenia skostniałej równowagi.

Czwarta rewolucja umożliwia praktyczne i intelektualne wykorzystanie potencjału, jaki oferują wielkie dane, narzędzia analityczne i mobilne technologie we wszystkich dziedzinach życia. Sztuczna inteligencja, łączność bezprzewodowa, automatyzacja, biotechnologia, nanotechnologia, big data, które rozwijają się z prędkością dotąd nieznaną, zmieniają nasze życie, pracę i jej charakter a także typ więzi międzyludzkich.  Autor prognozuje, jak zmiany produkcyjne technologiczne i biotechnologiczne wpłyną na powstanie nowych form produkcji, konsumpcji, komunikacji i społeczną mobilność.

Ważnym elementem książki Schwaba są rozważania na temat przyszłego kształtu światowej gospodarki, poddawanej procesom czwartej rewolucji, oraz – co stanowi istotny aspekt humanistyczny tej rozprawy – jak czwarta rewolucja wpłynie na kształt życia społecznego, a zwłaszcza na pojęcie i charakter pracy oraz tożsamość zawodową poszczególnych ludzi. Zgodnie z funkcjonującą w świecie nauki zasadą dual use, Autor rozważa nie tylko pozytywy czy dobrodziejstwa toczących się procesów i przemian, ale zwraca również uwagę na ich konsekwencje niekorzystne, a nawet groźne.

Ten nurt zawartych w książce refleksji odnosi się zwłaszcza do idei rządzenia w warunkach wzrastającej transparentności,  przesuwania się władzy z ośrodków formalnych na nieformalne i przy widocznym zachwianiu się społecznej rangi polityków. Jak zatem rządy i organizacje rządowe ustanowią w dynamicznie zmieniających się warunkach współpracę ze społeczeństwem? Czy zdołają powstrzymać się przed nadużywaniem nowych cyfrowych mechanizmów kontrolnych do wzmocnienia swej władzy i czy potrafią tak optymalizować zasady i normy prawno-administracyjne, by idee czwartej rewolucji rozwijały się w sposób bezpieczny i służący pożytkowi ogólnemu?

Książka “Czwarta rewolucja przemysłowa” została napisana z istotnej i nadzwyczaj zasadnej potrzeby zaprezentowania procesów, tendencji, przemian i wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Jej walory intelektualne uzyskały, dzięki staranności Autora, oprawę ułatwiającą przyswojenie i zrozumienie treści. Klarowny język, logiczna i przejrzysta kompozycja czynią lekturę czynnością satysfakcjonującą i dostępną dla wszystkich adresatów; zarówno dla ekonomistów, technokratów, menedżerów przemysłu, przedstawicieli biznesu jak i dla nieprofesjonalnych czytelników, których ambicją jest pełniejsze rozumienie współczesnego świata i świadoma w nim obecność.

 

Źródło: Studio Emka