Poniedziałek, 5 marca 2001
Wydarzenia: Prywatyzacja Składnicy Księgarskiej 28 LUTEGO MINISTER SKARBU PAŃSTWA OGŁOSIŁ ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ W SPRAWIE ZAKUPU UDZIAŁÓW W SKŁADNICY KSIĘGARSKIEJ SP. Z O.O., W KTÓREJ SKARB PAŃSTWA MA 100 PROC. UDZIAŁÓW. Do początku lat 90. Składnica Księgarska była monopolistą na rynku dystrybucji hurtowej ksiąřek, dziú jest przedsiębiorstwem úredniej wielkoúci. W ubiegłym roku firma osiągnęła 18 mln 556 tys. zł przychodu ze sprzedařy. Zaproszenie do rokowaŇ dotyczy zakupu od 10 do 80 proc. udziałów o wartoúci nominalnej 50 złotych kařdy (10 proc. to 5.179 udziałów). Wartoúć przedsiębiorstwa szacowana jest - według róřnych wycen - na 30-50 mln złotych. O tak duřej wartoúci decydują nieruchomoúci, których właúcicielem jest Składnica Księgarska - magazyny hurtowe w Warszawie, Katowicach, GdaŇsku i Łodzi oraz księgarnie we Wrocławiu (trzykondygnacyjna), Warszawie i Zabrzu. Termin składania ofert upływa 4 kwietnia br. Doradcą prywatyzacyjnym jest firma: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., 61-028 PoznaŇ, ul. Warszawska 39/41, tel. (061) 6503232, fax (061) 6503216, Internet: www.dga.com.pl. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeŇ - Waldemar Przybyła i Marcin Piszcz. - Myúlę, ře oferty złořy kilku inwestorów branřowych - mówi Tadeusz Řochowski, prezes SK. - Firmom działającym na rynku dystrybucji ksiąřek przejęcie Składnicy Księgarskiej dałoby ogromną przewagę nad konkurencją - przede wszystkim dzięki naszym ogromnym powierzchniom magazynowym i infrastrukturze. W ostatnim okresie sporo zainwestowaliúmy - w remonty lokali i w …
Wyświetlono 25% materiału - 214 słów. Całość materiału zawiera 857 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się