Czwartek, 13 grudnia 2018
Powstanie Instytut Literatury

Nowe czasopismo zatytułowane „Kwartalnik Kulturalny NAPIS” przedstawiono w środę 12 grudnia w warszawskiej Big Book Cafe. Potwierdzono również informację o utworzeniu Instytutu Literatury.
W spotkaniu, na które zaprosiło Polskie Wydawnictwo Muzyczne, uczestniczyli: Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Józef Maria Ruszar, redaktor naczelny „Kwartalnika Kulturalnego NAPIS”, prof. dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski z UKSW, przewodniczący Rady Programowej oraz prof. Wojciech Kudyba, redaktor serii „Biblioteka Kwartalnika NAPIS”. Spotkanie prowadził Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Na konferencji przedstawiono pierwsze egzemplarze czasopisma i towarzyszących mu trzech pierwszych książek. – Przy nakładzie 9 tys. egz. cykl produkcyjny jest nieco dłuższy, a w tym jest 7 tys. egz. skierowanych do dystrybucji do bibliotek. W warunkach przetargu, jaki ogłosiliśmy dla drukarni, zawarliśmy również dystrybucję nakładu. Teraz krakowska drukarnia Leyko ma czas do końca roku, aby do 7 tys. jednostek wysłać komplety naszych pierwszych publikacji. To nie jest tak jak samo jak przy wydaniu każdej książki osobno, bo nasze wszystkie książki są wydrukowane razem i tworzy się z nich takie „czteropaki” – powiedział Bibliotece Analiz redaktor Józef Maria Ruszar.

Wydawcą prezentowanych publikacji jest Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. – Od ponad siedemdziesięciu lat zajmowaliśmy się różnymi przejawami sztuki, oczywiście domeną jest muzyka, natomiast w różnych jej przejawach synteza sztuki jest dla nas również bardzo istotna. Stąd odpowiedzieliśmy na apel środowiska, aby stworzyć warunki, jakie mogłyby pomóc w narodzinach nowego przedsięwzięcia, którego głównym elementem jest refleksja literacka, ale także właśnie spojrzenie szerzej na sztukę, z perspektywy sztuk wizualnych czy muzycznych. Stąd umiejscowienie początków tego przedsięwzięcia w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Nie bez znaczenia było także nasze duże doświadczenie i instytucjonalne, ale także wydawnicze, które pozwoliło doprowadzić plan tegoroczny do szczęśliwego finału – poinformował Daniel Cichy.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest jednym z dwóch wydawnictw (oprócz Państwowego Instytutu Wydawniczego) wśród instytucji kultury podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Pomysł na nowe czasopismo ma mniej więcej roczny staż, bo w grudniu ubiegłego roku rozmawialiśmy na zupełnie inne tematy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodziło mi o to, aby Warsztaty Herbertowskie czyli, konferencje poświęcone współczesnej literaturze, bo już nie tylko o Herbercie, ale o współczesnej poezji i prozie, w jakiś sposób zinstytucjonalizować, żeby było ich więcej i żeby było zabezpieczenie finansowe, aby nie dochodziło do „drgawek”. Wtedy okazało się, że Ministerstwo też ma pomysł na promocję współczesnej literatury. Chodziło o to, aby ukazywało się pismo wysokonakładowe , które byłoby bardzo szeroko dostępne. Te dwie idee się spotkały i w ten sposób powstała idea Instytutu Literatury, który miałby robić i to, i to – informował red. Józef Maria Ruszar.

Stwierdził też, że „PWM jest inkubatorem, my jesteśmy tam gościnnie, ale od stycznia ma powstać Instytut Literatury. Zbudowanie nowej instytucji ministerialnej wymaga dość długiego procesu legislacyjnego, a chodziło o to, aby zacząć jak najszybciej. Chcieliśmy nawet zdążyć na 11 listopada, ale biorąc pod uwagę, że nie są to łatwe sprawy, bo trzeba coś stworzyć od zera w znaczeniu instytucjonalnym – to zdążyliśmy dopiero w grudniu, ale i tak się udało w tym roku.

Redakcja też jest w trakcie tworzenia. Powołano Radę Programową nowego przedsięwzięcia, w skład której wchodzi 11 przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, „praktycznie ze wszystkich największych uczelni, gdzie istnieje polonistyka”, jak powiedział red. Józef Maria Ruszar. Jest to pismo, które bardzo różni się od dotychczasowych projektów, bo na ogół pismo powstaje w jakimś konkretnym środowisku, ma swoich autorów i przyjaciół, a nam zależy na bardzo szerokiej promocji, tu nie ma żadnego ograniczenia ideowego, dotyczącego poetyki czy podobnych rzeczy – dodał.

– Wedle zamierzeń 1 stycznia uruchamiamy Instytut Literatury, nową instytucję kultury. Na razie działania są prowadzone pod auspicjami Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a zapewne z czasem Instytut będzie potrzebował własnej siedziby i pracujemy nad tym – powiedziała Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że będzie to w Krakowie – dodała.

Na zdjęciu Józef Maria Ruszar
Foto pd

Autor: (pd)