Poniedziałek, 11 maja 2020
Nowa usługa Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania sugestii digitalizacji potrzebnych im materiałów – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. BN wykonuje usługę nieodpłatnie.

Digitalizacji do udostępnienia w POLONIE podlegają tylko materiały biblioteczne należące do domeny publicznej, tzn. takie, co do których prawa majątkowe określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygasły lub twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa autorskiego. Dotyczy to przede wszystkim publikacji powstałych wcześniej niż 70 lat od śmierci autora (obecnie osób zmarłych przed 1 stycznia 1950 r.). Dostęp do publikacji w POLONIE jest także możliwy, jeśli autorzy lub ich spadkobiercy przekażą Bibliotece Narodowej licencje na udostępnienie dzieł. Zachęcamy do tego twórców i osoby dziedziczące.

Więcej na temat usługi „Digitalizacja na życzenie”: https://bn.org.pl/aktualnosci/3981-digitalizacja-na-zyczenie.html

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA to obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie. Prezentowane tam najcenniejsze i najstarsze zbiory fotografowane są w odpowiednich warunkach aparatami cyfrowymi zapewniającymi najwyższą jakość i wierność oryginałowi. Biblioteka Narodowa, jako największe centrum digitalizacyjne w Polsce, dysponuje również 27 nowoczesnymi skanerami wielkoformatowymi.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Biblioteka Narodowa