Czwartek, 16 września 2021

Trwa nabór do pilotażowej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Wnioski należy złożyć w terminie do 17 września.

Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają biblioteki w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej. Program ma również stanowić pomoc w obecnej sytuacji epidemicznej.

Beneficjenci będą mogli przeznaczyć otrzymane środki na działania konsultingowe i promocyjne, koszty czynszu i innych opłat stałych dotyczących utrzymania lokalu, a także zakup sprzętu, niezbędnych licencji i wyposażenia księgarni. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. Całkowity budżet programu wynosi 3 mln zł.

Koszty niekwalifikowalne:

wynagrodzenia osobowe;
finansowanie publikacji książkowych i wydawania czasopism;
zakup materiałów eksploatacyjnych czyli elementów czy podzespołów, które w trakcie użytkowania danego urządzenia zużywają się bądź kończy się ich termin ważności. np. tonerów, bębnów, głowic, baterii itp.

Wymagania obowiązkowe:

uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2020 minimum 50 proc. przychodów pochodzących ze sprzedaży książek;
dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50 proc. tytułów należących do wydawcywłaściciela księgarni ;
prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe;
liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie);
dostępność w ofercie księgarni wydawnictw regionalnych.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 30 tys. zł, a finansowy wkład własny nie jest wymagany.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty konsultingu i promocji księgarni;
2) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
3) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Szczegółowe informacje o programie, w tym formularz wniosku oraz treść regulaminu, znaleźć można TUTAJ.

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort