Piątek, 12 lipca 2024

Wydawco, wypełnij ankietę i pomóż nam stworzyć rzetelny raport o polskim rynku książki, który będzie służył całej branży wydawniczej. Im więcej firm przystąpi do badania, tym obraz rynku książki będzie pełniejszy i bardziej wiarygodny. 

Dlaczego warto?

  • Poznasz szczegółowy obraz rynku: Dowiesz się, ile firm działa w branży, ilu osobom zapewniają pracę oraz jakie są trendy i charakter produkcji wydawniczej w Polsce.
  • Wzmocnisz swoją pozycję: Dzięki uzyskanym informacjom zrozumiesz, jaką siłę gospodarczą i społeczną tworzy nasza branża, co pomoże Ci w podejmowaniu strategicznych decyzji.
  • Będziesz częścią ważnego projektu: Brak kompleksowych opracowań na temat funkcjonowania branży w Polsce sprawia, że Twój udział jest kluczowy. Twoje dane przyczynią się do stworzenia wartościowego raportu.
  • Jako branża będziemy mieć mocniejsze argumenty w rozmowach z decydentami: Wiarygodne i aktualne dane o polskim rynku książki ułatwią rozmowy dotyczące istotnych zmian legislacyjnych.

Twoje dane są bezpieczne: Biblioteka Analiz gwarantuje pełną poufność. Wszystkie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do stworzenia raportu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zyskaj pierwszeństwo w dostępie do raportu: Osoby, które odeślą wypełnioną ankietę, będą miały pierwszeństwo w dostępie do wyników badania.

Ważna jest każda ankieta – i od małego, i od dużego wydawcy!

Osoby, które odeślą wypełnioną ankietę, zyskują pierwszeństwo w dostępie do raportu z wynikami.

Link do pobrania ankiety: Ankieta

Ankietę prosimy odesłać na adres: ewa@biblioteka-analiz.pl

 

Badaniu „Kondycja polskiego sektora książkowego” patronują:

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój Sektorów Kreatywnych

Podaj dalej