Czwartek, 24 listopada 2022
Apel o dokumenty, wspomnienia, zdjęcia

Zbigniew Zbikowski, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w imieniu redakcji Kwartalnika Literackiego „Podgląd” zwrócił się „po raz wtóry” do wszystkich członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którzy mogliby podzielić się materiałami dotyczącymi Domu Literatury w Warszawie (ciekawe dokumenty, wspomnienia, małe formy literackie, zdjęcia) o nadsyłanie ich na adres redakcji czyli do Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu  87/89 w Warszawie.

„Poprzedni apel zaowocował nadesłaniem jednego materiału – wspomnień prezes Anny Nasiłowskiej. Być może teraz, gdy temat stał się głośniejszy, więcej osób uruchomi klawiatury. Gdyby tych materiałów było dostatecznie dużo, mogłaby powstać ciekawa publikacja”, przekazał Zbigniew Zbikowski.

Autor: (fran), fot. ET