Poniedziałek, 27 listopada 2023

Dr Jakub Gałęziowski został laureatem IX edycji Konkursu im. I Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Książka „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej) została ogłoszona najlepszą pracą z zakresu nauk humanistycznych w Polsce.

Laureat otrzymał od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 70 tys. zł na dalsze badania naukowe.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego przyznawana jest za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce przyznawana naukowcom przez uczelnię.

Do nagrody nominowani byli także:

  • dr hab. Anna Róża Burzyńska „Atlas anatomiczny Georga Büchnera”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr Piotr Kendziorek „Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej Martina Heideggera i poststrukturalizmu”, Żydowski Instytut Historyczny
  • dr hab. Roman Kuźniar „Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
  • dr hab. Mateusz Wyżga „Chłopstwo. Historia bez krawata”, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

[Na zdjęciu dr Jakub Gałęziowski – laureat IX edycji Nagrody, prof. Tadeusz Sławek, członek Kapituły Nagrody oraz prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ]

Podaj dalej
Autor: W