Czwartek, 25 października 2007


Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział Polskiej Agencji Prasowej S.A.


03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (022) 3313888, fax (022) 8108593

http://www.dnt.pl, e-mail sekretariat@dnt.pl

 

Drukarnia Naukowo-Techniczna została założona w 1950 roku jako Drukarnia Rewolucji Październikowej. Do dziś wytworzyła miliony egzemplarzy i dziesiątki tysięcy tytułów – podręczników akademickich, książek naukowo-technicznych, słowników, książek szkolnych i beletrystycznych oraz czasopism naukowych.


Otrzymała także wiele wyróżnień. W latach 1976-1979 uzyskała największą liczbę nagród przyznanych jednej drukarni. Uzyskała również I miejsce we Współzawodnictwie o najlepszą jakość poligraficzną i Proporzec Przechodni za wyniki jakościowe w 1979 roku.


W 1976 roku Rada Państwa przyznała drukarni Order Sztandaru pracy I Klasy za „wybitne osiągnięcia produkcyjne załogi, wysoką jakość produkcji oraz przodownictwo we współzawodnictwie pracy”.


Obecnie książki powstające w DNT również zdobywają nagrody branżowe, m.in.: w konkursie Złoty Gryf 1996 – III miejsce w kategorii: „Czasopismo wielobarwne” za „Domowe Przedszkole” oraz III miejsce w kategorii: „Książka wielobarwna w oprawie złożonej” za „Warszawa 2000”. W 2006 roku – III miejsce w kategorii „Oprawa złożona” wywalczył „Prezent”.


Wiele książek drukowanych w DNT zostało także nagrodzonych w konkursach wydawniczych, m.in. w konkursie PTWK: „Wiersze z Prania” (Iskry, 2002), „Rewolucja Gutenberga” (Prószyński i S-ka, 2004), „Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich” (Iskry, 2005), „Książka na przestrzeni dziejów” (Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2005) czy w konkursie Złoty Gryf za wykonanie oprawy twardej dla klienta z Danii (2007).


Świadectwem uznania dla firmy są również dwa I miejsca w latach 2004-2005 w konkursie „Magazynu Literackiego książki” na drukarnię najlepiej ocenianą przez wydawców, jak również wyróżnienia w rankingu miesięcznika „Wydawca”.


Wydrukowany w 1959 roku „Atlas hematologiczny” w języku angielskim, który na I Wystawie Międzynarodowej w Lipsku zdobył srebrny medal, stał się wizytówką i przepustką dla produkcji eksportowej
, realizowanej m.in. dla angielskiego Pergamonpress, wydawnictw szwedzkich, zachodnioniemieckich czy fińskich. Działalność ta skłoniła do przeszkolenia załogi – przez półtora roku grupa zecerów i linotypistów uczyła się języka arabskiego, hebrajskiego, chińskiego, koptyjskiego i armeno-kipczackiego.


Po przerwie, w 2002 roku DNT ponownie rozpoczęła działalność eksportową, m.in. do: Danii, Szkocji, Rosji, Stanów Zjednoczonych. W 2004 roku zakład nominowano do II etapu konkursu im. Kazimierza Pułaskiego na najlepszą polską firmę, produkt lub usługę w USA. W 2006 roku na eksport trafiło ponad 10 proc. produkcji.


Kierownictwo firmy realizuje plan modernizacji parku maszynowego. Obecnie największe inwestycje dokonywane są w celu poprawy procesów introligatorskich. W grudniu 2004 roku

uruchomiono maszynę do zawieszania bloków oraz maszynę do szycia nićmi Müller Martini.


Studio graficzne wyposażono w system przygotowania plików do naświetlania CTF i CTP. We współpracy z Quality Management Centre drukarnia wdrożyła w 2004 roku system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Wprowadzono także system ewidencji odpadów zgodny z wymogami ustaw o ochronie środowiska.


Dział prepress wyposażony w
studio Desktop Publishing oferuje usługi w zakresie składu i łamania, ma także przygotowalnię tradycyjną. Nie posiada jednak własnego systemu CTP i korzysta z naświetlarni zewnętrznych.


Bazę do druku tworzy sześć maszyn – trzy arkuszowe i trzy zwojowe. Do pierwszej grupy należy czterokolorowy Roland R304 i dwa Heidelbergi: czterokolorowy 102 VP i dwukolorowy 102 ZP. Na drugą składają się dwa Zirkony: Forta RO 660 i RO 660 oraz Ultraset RO 72-III (wszystkie 2+2).


Introligatornia dysponuje możliwością wykonania opraw zeszytowych, broszurowych (szytych i bezszyciowych – również okładki ze skrzydełkami) oraz twardych – z tłoczeniami, złoceniami, lakierowaniem wybiórczym.
Jej wyposażenie stanowią trzy linie: do oprawy twardej Müller Martini Diamant, do oprawy broszurowej Müller Martini Panda ze zbieraczką do zbierania i szycia drutem Polygraph oraz maszyna do szycia drutem z trójnożem Presto. Niektóre procesy uszlachetniające DNT wykonuje sama – laminowanie folią błyszczącą i matową, tłoczenie. Inne zleca. Gotowe produkty pakuje w folię termokurczliwą oraz w pudełka kartonowe.


Zakład pozyskuje zlecenia na drodze bezpośredniego kontaktu z klientem oraz poprzez Internet i spotkania szkoleniowe.


Jako najważniejsze wydarzenia 2006 roku w DNT wymienia się powrót Andrzeja Janickiego w miejsce Włodzimierza Wisły na stanowisko dyrektora oraz opracowanie koncepcji wydzielenia spółki zależnej PAP do prowadzenia działalności poligraficznej w miejsce oddziału. Podkreśla się także kolejne wyróżnienia w rankingach „Magazynu Literackiego  Książki” i „Wydawcy” na najlepszą drukarnię dziełową. W grudniu 2006 roku wzmocniono wydział introligatorski nową złamywarką Heidelberg.


Choć w ostatnich latach drukarnia notuje spadek przychodów, optymistycznie spogląda w przyszłość i planuje kolejne zakupy – nowej linii do oprawy broszurowej i oklejania bloków oraz systemu CTP.

 

Łączny nakład zleceń zrealizowanych przez DNT w 2006 roku według oprawy
 

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort