środa, 22 marca 2023
Spadki w grupie książek i prasy

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 roku była niższa niż przed rokiem o 5 proc. (wobec wzrostu o 8,1 proc. w lutym 2022 r.). W porównaniu ze styczniem 2023 roku notowano spadek sprzedaży detalicznej o 3,6 proc.

W lutym 2023 roku sprzedaż w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zmalała o 8,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

W porównaniu ze styczniem tego roku odnotowano spadek w wysokości 6,6 proc.

Największy spadek sprzedaży detalicznej wykazały jednostki handlujące paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi (o 26,2 proc. wobec wzrostu o 22,1 proc. przed rokiem).

Przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” w lutym 2023 roku w porównaniu ze styczniem 2023 roku raportowały wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet  (z 22,9 proc. przed miesiącem do 26,3 proc.).

 

Podaj dalej
Autor: ET