Poniedziałek, 29 lipca 2019
Ćwiczenia dla uczniów klas 7-8

Książka napisana została z myślą o rodzicach, nauczycielach i terapeutach pracujących na co dzień z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, czyli z dysleksją rozwojową, objawiającą się w postaci dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Treść publikacji jest skierowana do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.

Poradnik zawiera:
– ćwiczenia praktyczne do wykorzystania podczas pracy terapeutycznej z uczniem z dysleksją rozwojową, do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz do samodzielnej pracy w domu dla uczniów z 7-8 klasy szkoły podstawowej;
– informacje dotyczące samooceny, pozycji społecznej i myślenia  uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania wraz z kwestionariuszami testów do ich określenia;
– opis procesu myślenia dyslektyka i trudności, które napotyka.

Patronat: Głos Pedagogiczny, Terapia Specjalna.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

W serii polecamy:
Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli
Jak pomóc dziecku z dysleksją. Ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Część 2

Podaj dalej
Źródło: wyd. Difin