Czwartek, 1 grudnia 2005
Krótki kurs prawa autorskiego
Na temat tego, co to jest utwór współautorski i kiedy mamy do czynienia ze współautorami, nie ustaje dyskusja, choć wydaje się, że w doktrynie i orzecznictwie zarysowane zostały dominujące poglądy w tym zakresie. Podstawowe uregulowania dotyczące współtwórczości zawiera art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory nierozłączne i rozłączne Z utworem współautorskim mamy do czynienia wówczas, gdy w procesie jego powstawania biorą udział dwie lub więcej osób. Wyodrębnia się dwie kategorie: utwory współautorskie nierozłączne oraz utwory współautorskie rozłączne. Te pierwsze charakteryzują się tym, że wkładów twórczych poszczególnych współtwórców nie można wyodrębnić, a tym samym niemożliwa jest ich samodzielna eksploatacja. Przeciwnie rzecz się ma z utworami współautorskimi rozłącznymi – twórcze wkłady poszczególnych osób dają się wyodrębnić i mają samodzielne znaczenie. Utwory współautorskie nierozłączne należą do tej samej dziedziny twórczości – są to np. dzieła literackie czy plastyczne, zaś w przypadku utworów współautorskich rozłącznych poszczególne wkłady twórcze należą zazwyczaj do różnych dziedzin twórczości – jako przykłady można tu wskazać chociażby film czy przedstawienie teatralne. Współautorzy O statusie współtwórcy decydują okoliczności faktyczne, nie zaś stosunki umowne. Oznacza to, że współtwórcą nie można stać się na podstawie umowy, lecz wyłącznie wtedy, gdy faktycznie wnosimy swój twórczy wkład w powstanie utworu. W doktrynie i orzecznictwie istnieje rozbieżność czy dla stworzenia dzieła współautorskiego niezbędne jest porozumienie – choćby w sposób dorozumiany – poszczególnych współtwórców czy też z utworem współautorskim możemy mieć do czynienia również wtedy, gdy do zawarcia takiego porozumienia nie doszło. Wydaje się, że należy raczej przychylić się do tego pierwszego stanowiska, uznając, …
Wyświetlono 25% materiału - 250 słów. Całość materiału zawiera 1000 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się