Poniedziałek, 22 maja 2023
6. Walny Zjazd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

W sobotę 20 maja w warszawskim Klubie Księgarza odbył się 6. Walny (XIII) Zjazd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Przewodniczył Wojciech Gilewski. Dokonano podsumowania trzyletniej kadencji, której przez ponad połowę przebiegła w czasie pandemii, oraz wybrano nowe władze STP.

Sprawozdanie ustępującego Zarządu STP przedstawił prezes Andrzej Szynka, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej –  jej przewodniczący Janusz Obsada.

Stowarzyszenie skupia blisko 400 członków, z których 127 ma status seniora.

– Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna – stwierdził prezes Andrzej Szynka i przedstawił informację o wpływach i kosztach w trakcie trzyletniej kadencji.

Niemal jednogłośnie prezesem na nową kadencję została wybrana Elżbieta Jannsen-Stanko, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję wiceprezesa i skarbnika.

Do zarządu zostali wybrani również: Beata Barszczewska, Eugenia Dabkowska, Zofia Lang, Aleksandr Sobczak-Kovesi i Zbigniew Azgin. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Krystynę Konopczyńską, Atanasa Atanasowa i Jansuza Obsadę, a do Sądu Koleżeńskiego: Marię Janssen-Czaja, Karolinę Berezowską, Marię Chmiel, Renatę Jachimek, Renatę Kugaczewską, Bożenę Markiewicz i Piotra Zareckiego.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, pierwsza organizacja skupiającej tłumaczy różnych specjalności i technik przekładu, powstało w 1981 roku na fali ówczesnej atmosfery politycznej w trakcie „karnawału Solidarności”. 15 lutego 1981 roku odbył się w Warszawie Zjazd Założycielski, w którym wzięło udział 127 tłumaczy reprezentujących różne rejony kraju i różne specjalności.

W statucie zostały sformułowane cele STP: reprezentowanie interesów tłumaczy w dziedzinie ochrony ich praw zawodowych, moralnych i materialnych, współudział w kształtowaniu polskich i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków tłumaczy, reprezentowanie tłumaczy w kraju i za granicą ,troska o wysoki poziom przekładów przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych tłumaczy, opieka nad młodymi tłumaczami, ułatwianie i popieranie działalności twórczej członków STP, współudział w zapewnianiu członkom STP opieki socjalnej, dbałość o swobody twórcze i wolność słowa, współudział we wzbogacaniu kultury narodowej o wartości kultury ogólnoludzkiej oraz zapewnienie należytej reprezentacji środowiska tłumaczy w odpowiednich instytucjach państwowych, społecznych i administracyjnych powołanych do kształtowania życia społeczno-kulturalnego.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Szynka i Wojciech Gilewski

Podaj dalej
Autor:  (fran), fot. PD