Piątek, 15 września 2023
Europosłowie proponują wprowadzenie zerowej stawki VAT na książki

Federacja Wydawców Europejskich (FEP) z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości europejskiego sektora książki, które przegłosowano 14 września przytłaczającą większością głosów (513 z 532 możliwych).

W sprawozdaniu wskazano, że sektor książki jest istotną działalnością gospodarczą w UE. “W 2021 roku oceniono go jako drugą działalność kulturalną. Stanowił 12 proc. średnich wydatków na kulturę w UE. Obroty w 2021 oszacowano na ponad 23 mld euro, z czego 18 proc. wygenerował eksport.

– Wzywamy Komisję Europejską do stworzenia znaku prezentującego niezależne księgarnie w Unii, które promują europejskie książki i zapewniają im widoczność, a także do wprowadzenia „bonów kulturalnych”, które mogłyby ułatwić zakup tych książek. Priorytetem europejskiego sektora książek musi być w szczególności poprawa dostępności książek dla osób z niepełnosprawnościami, niewidomych i niedowidzących. Wiele książek europejskich nie jest dostępnych ogółowi Europejczyków ze względu na rozdrobnienie geograficzne rynków, różnorodność językową, brak tłumaczeń oraz dominację książek anglojęzycznych. Wreszcie, aby książki jako towary pierwszej potrzeby były bardziej przystępne cenowo i dostępne dla społeczeństwa, europosłowie proponują wprowadzenie zerowej stawki VAT na książki niezależnie od ich formatu, we wszystkich państwach członkowskich – mówił Tomasz Frankowski, członek Komisji Kultury i Edukacji i główny sprawozdawca.

A we wpisie w mediach społecznościowych dodał: “Parlament Europejski apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie promocji utworów o dużej wartości kulturalnej i społecznej przez zwiększenie budżetu bibliotek, jak również o wspieranie lokalnych księgarni i ochrony zdolności inwestycyjnych wydawców. Kolejnym ważnym elementem sprawozdania jest apel o zapewnienie kompatybilności e-książek na wszystkich urządzeniach, aby konsumenci mieli zapewniony dostęp do wszelkich e-książek, ich odczytu, przechowywania i przekazywania w dowolnym formacie”.

 

Jak czytamy w komunikacie FEP, w sprawozdaniu uznaje się fundamentalny wkład sektora książki, który zapewnia obywatelom miliony książek do edukacji i rozrywki. Wkład ten opiera się jednak na kluczowych elementach, których należy bronić: w tym na zrównoważonym łańcuchu wartości, wolności słowa, różnorodności redakcyjnej i niezależności od cenzury państwowej.

Sektor książki ma również społeczną odpowiedzialność, na przykład stać się bardziej ekologicznym, zapewnić bardziej dostępne książki osobom niepełnosprawnym lub wspierać Ukrainę. W sprawozdaniu podkreślono inicjatywy już podjęte przez sektor, ale podkreślono również potrzebę dalszego wsparcia technicznego i finansowego.

Posłowie wezwali do wzmocnienia pozycji sektora książki w istniejących programach UE, takich jak Kreatywna Europa, aby wspierać tłumaczenia, obieg książek, innowacje i badania. Parlament wzywa również do podejmowania krajowych i europejskich inicjatyw wspierających promocję czytelnictwa, takich jak bony na książki czy “ambasadorzy czytania”.

Ponadto Parlament przypomina o kluczowym znaczeniu sprawiedliwego środowiska internetowego, w którym internetowe platformy handlowe kładą kres swoim praktykom antykonkurencyjnym, a generatywne narzędzia sztucznej inteligencji są przejrzyste w odniesieniu do danych wykorzystywanych do ich szkoleń.

Ricardo Franco Levi, przewodniczący FEP, oświadczył: “Parlament Europejski przedstawił bardzo ważne propozycje, aby zapewnić, że Europa pozostanie światowym liderem w dziedzinie publikacji, stojąc jednocześnie przed wieloma wyzwaniami XXI wieku. Pragnę podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Tomaszowi Frankowskiemu, a także wszystkim negocjatorom Parlamentu za ich dobrą współpracę i wzywamy państwa członkowskie i Komisję do wdrożenia w następnej kadencji wielu dobrych propozycji zawartych w tym sprawozdaniu”.

Przeczytaj także: Komisja Kultury i Edukacji wzywa do wspierania sektora książki i promowania czytelnictwa

Podaj dalej
Autor: ET