Piątek, 9 lutego 2024
Termin do 21 lutego

Instytut Francuski w Polsce  zachęca do nadsyłania wniosków do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Polsce „Boy-Żeleński” na rok 2024.

Program, poprzez dofinansowanie publikacji polskich tłumaczeń książek wydanych pierwotnie w języku francuskim, ma na celu wprowadzenie na polski rynek:
– dzieł francuskich autorów mało lub wcale dotąd nietłumaczonych na język polski,
– książek reprezentujących nowe prądy we współczesnej nauce lub twórczości francuskiej,
– współczesne oraz klasyczne dzieła francuskie, poruszające ważne zagadnienia współczesnego
świata w oryginalny i inspirujący dla polskiego czytelnika sposób.

Program wspiera literaturę piękną, literaturę faktu, eseistykę, publikacje naukowe i popularnonaukowe, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz komiks.

Pod uwagę brane są dzieła autorów innych narodowości, którzy piszą w języku francuskim, z wyjątkiem pisarzy pochodzących z krajów, które stworzyły własne dedykowane programy wsparcia, podobne do Programu „Boy-Żeleński”.

W latach 2021-2025 zostanie zwrócona szczególna uwaga na książki poruszające następujące tematy:
– demokracja i praworządność,
– przyszłość Europy,
– kryzys klimatyczny i zrównoważony rozwój,
– sztuczna inteligencja.

Ważny w 2024 roku będzie też temat dezinformacji, fake newsów, itp.

Uwaga!

  • Instytut Francuski w Paryżu już nie akceptuje wniosków dotyczących książek, dla których polskie wydawnictwo już wpłaciło zaliczkę lub kwotę ryczałtową oraz ewentualną kwotę za udostępnienie plików ikonograficznych. Państwo absolutnie muszą powiadomić francuskiego wydawcę, że zamierzają Państwo złożyć wniosek w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, aby zaczekał na zaliczkę wypłaconą przez Instytut Francuski w Paryżu (proces może trwać kilka miesięcy od ogłoszenia wyników).
  • Program nie dotyczy książek w domenie publicznej (chyba że umowa z francuskim wydawnictwem dotyczy wstępu, posłowia lub opracowania książki, wciąż objętych prawami autorskimi), podręczników szkolnych, książek technicznych i poradników.
  • Przewidziany termin wydania zaproponowanego tytułu nie może być wcześniejszy niż 27 czerwca 2024.
  • Biorąc pod uwagę, że Instytut Francuski w Paryżu ustalił limit 10 wniosków dla każdego kraju w każdej sesji, oraz że jego budżet jest ograniczony, Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji, na podstawie:

– kolejności otrzymania kompletnych wniosków

– i/lub wyników poprzedniej sesji (to znaczy, że zastrzegamy sobie prawo, aby nie wysyłać do Paryża nowych wniosków wydawców, którzy otrzymali wsparcie w poprzedniej sesji)

Uaktualniony regulamin Programu, formularz zgłoszeniowy i budżet do wypełnienia są do pobrania tutaj:
https://www.institutfrancais.pl/pl/ksiazki-programy-wsparcia/program-boy-zelenski

 

Podaj dalej