środa, 6 grudnia 2023
Ponad 3 miliony zł

W Gdańsku ruszyły nabory do pięciu konkursów grantowych. Poszukiwane są inicjatywy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa niematerialnego oraz działania w ramach programów Edukacja do Kultury, Gdańsk Miasto Literatury.

Wnioski można składać do 28 grudnia.

Łączny budżet wszystkich konkursów to 3,25 mln zł.

Oferent może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż dwie oferty.

Dużymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 2 000 000 zł. Mogą to być festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Projekty zwiększające dostępność mieszkańców do kultury i działań artystycznych, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Małymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem do 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 700 000 zł.

Mogą być to inicjatywy zwiększające partycypację mieszkańców w działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz podnoszące poziom ich sprawczości w kreowaniu nowych form spędzania wolnego czasu. Projekty mające na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gdańska i jego mieszkańców, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury jest realizacja projektów pielęgnujących literackie dziedzictwo Gdańska i wzmacniających jego współczesny potencjał literacki zgodnie z priorytetem zawartym w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 200 000 zł.

Oczekiwane działania to m.in.:

  • realizacja projektów budujących partnerstwa w obszarze literatury i zwiększających dostępność książki poprzez angażowanie różnych przedstawicieli życia literackiego, w tym np. księgarzy, pisarzy, wydawców oraz mieszkańców Gdańska;
  • realizacja projektów i budowanie środków przekazu uwrażliwiających na język, wzmacniających kulturę słowa, rozwijających umiejętność komunikowania respektującego godność grup i jednostek;
  • realizacja działań wzmacniających wizerunek gdańskich księgarń kameralnych i wydawnictw jako miejsc dostępnych, opiniotwórczych, integrujących mieszkańców i animujących życie kulturalne;
  • realizacja działań kulturalnych (warsztatów, spotkań autorskich, spacerów literackich, podcastów, działań performatywnych w przestrzeni miasta i innych) promujących czytelnictwo. Wzmacnianie postaw proczytelniczych w różnych grupach odbiorców i z ich udziałem, z uwzględnieniem młodzieży i młodych dorosłych.

Wnioski można składać w systemie Witkac do 28 grudnia.

Szczegółowe informacje o każdym z konkursów: BIP – Urząd Miejski w Gdańsku

Podaj dalej