Czwartek, 23 maja 2024
Szkolenie online 13 czerwca z dr. Damianem Flisakiem

Biblioteka Analiz zaprasza do udziału w szkoleniu online dotyczącym prawnych aspektów wykorzystania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji (AI) w branży książkowej.

Szkolenie odbędzie się 13 czerwca w godz. 9.30-13.00 na platformie Zoom.

Program:

a) Akt ws. sztucznej inteligencji: transparentność interakcji z AI, oznaczanie deepfake, oznaczanie treści maszynowych, respektowanie ochrony prawnautorskiej przez producentów AI, transparentność procesu trenowania

b) Trenowanie algorytmów AI na zasobach wydawnictwa – strategia obrony przed trenowaniem na danych (problem legalności źródeł, dysfunkcjonalność opt-out, zgodności trenowania z testem trójstopniowym),

c) Korzystanie z wyników działania AI (output) – mitygacja ryzyka, dochodzenie roszczeń, skuteczność copyright shield

d) Sztuczna inteligencja – konsekwencje dla zawieranych umów

e) Polityka bezpiecznego korzystania z narzędzi AI w przedsiębiorstwie

f) Ochrona wizerunku (image), głosu, całokształtu wizerunku człowieka, plagiat – w kontekście wykorzystania AI

g) Pytania

Marcowe szkolenie „Prawne aspekty AI w branży książkowej” poświęcone było wprowadzeniu do tematu generatywnej sztucznej inteligencji, praktycznym możliwościom wykorzystania narzędzi gen AI. To szkolenie poświęcone będzie nowym zagadnieniom, które pojawiają się podczas wykorzystania najnowszych technologii.

 

Szkolenie poprowadzi dr Damian Flisak, ekspert w zakresie regulacji prawa najnowszych technologii, własności intelektualnej oraz profesjonalnego doradztwa regulacyjnego, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia sporów sądowych, opiniodawca krajowych i unijnych projektów legislacyjnych, współautor strategii rozwoju AI w Polsce, członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej (Team Europe Direct) w zakresie regulacji cyfrowych.

Autor licznych wystąpień i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w tym monografii, oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz jeden z autorów). Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Akademii Leona Koźmińskiego, SGH oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Formularz zgłoszeniowy: formularz_generatywna_AI_13_06_24

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl
tel. 22 828 36 31

www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

Podaj dalej