Piątek, 25 listopada 2022
Ze wsparciem Ministra Kultury w wysokości 1,1 mln zł

Nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazał się „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”.

Publikacja ukazała się dzięki dotacji w wysokości 1 mln 100 tys. zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Niepodległa”.

Atlas jest efektem pracy naukowców Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marcina Solarza.

Publikacja trafi do każdego publicznego liceum i technikum w Polsce. Można go również nabyć w sklepie online Narodowego Centrum Kultury w cenie 120 zł.

Atlasowi towarzyszą m.in. scenariusze lekcji dostępne na stronie atlas2022.uw.edu.pl.

Jak czytamy w opisie publikacji, “na 392 stronach zawarto ponad tysiąc kolorowych map, wykresów i diagramów, które budują całościowy obraz państwa i społeczeństwa polskiego na początku lat 20. XXI wieku. Atlas podejmuje tematy związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną, historią, społeczeństwem, kulturą i gospodarką. Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów: Polska w przestrzeni i czasie; Granice, terytorium, pamięć; Rozwój; Państwo i polityka; Nazewnictwo geograficzne; Polacy za granicą, mniejszości w Polsce; Polska soft power; Tempus calamitatum. Innowacyjne mapy pozwalają poznać proces kształtowania się granic Polski w XX wieku, bilans ostatniej dekady rozwoju ojczyzny na tle państw europejskich, polskie miejsca na Marsie, osiągnięcia wybitnych sportowców czy prześledzić zmiany wywołane wojną rosyjsko-ukraińską”.

Jak wskazano, jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych współczesną Polską i jej miejscem w świecie. Opisy merytoryczne przygotowano po polsku i po angielsku, dzięki czemu Atlas ma szansę przybliżyć Rzeczpospolitą cudzoziemcom.

Autor: ET