Piątek, 19 czerwca 2020
Podczas wczorajszej sesji Rady m.st. Warszawy przegłosowano projekt uchwały nadający Honorowe Obywatelstwo m.st. Warszawy Oldze Tokarczuk.
Honorowe Obywatelstwo przyznano również: Władysławowi Findeisenowi, Wojciechowi Noszczykowi, Andrzejowi Rottermundowi Wiesławowi Janowi Wysockiemu.

Osoba wyróżniona Honorowym Obywatelstwem otrzymuje: medal Honorowego Obywatela, oznakę nadanej godności do wpięcia, dyplom oraz legitymację.

Uroczystego wręczenia oznak Honorowego Obywatelstwa dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy na uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo podczas innej uroczystości. Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi Księgę Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy oraz Galerię Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Marytka Czarnocka