środa, 2 czerwca 2021
Bicie rekordu w liczbie osób czytających na przerwie

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w drugiej międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji “Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”.

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej “Cała Polska czyta dzieciom”.

Akcja “Przerwa na czytanie” skierowana jest do:

– placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz  współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,

– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki, wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom organizator proponuje stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Organizator zachęca szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– integracja środowiska lokalnego;

– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zgłoszona szkoła/placówka wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich  przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 1-31 października 2021 r. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (aktywny do 31 października 2021 r.)
Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć
z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 7 listopada 2021 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 1 października 2021 r.), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 1 października do 7 listopada 2021 r.)

Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 8 grudnia.

W 2020 roku, mimo wielu przeciwności, instytucje oświatowe bardzo licznie wzięły udział w czytaniu na przerwie. W akcji uczestniczyło 149. 851 osób z 874 placówek oświatowych z Polski i 17 ze świata, m.in. z Litwy, Kazachstanu, Portugalii, Czech i Francji.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort