środa, 13 stycznia 2021

Według danych GUS, na koniec 2020 roku w Polsce działało 12.922 przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością wydawniczą (PKD  58). To o 12 podmiotów mniej niż miesiąc wcześniej.

W rejestrze REGON przeważającą większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (7328).

Pod względem zatrudnienia najwięcej jest firm zatrudniających do 9 osób – 12.318, od 10 do 49 osób zatrudnia 522 firmy, między 50 a249 – 72 firmy, od 250 do 999 – 8 firm i powyżej 1000 osób – 3 firmy.

Spośród wszystkich podmiotów zajmujących się działalnością wydawniczą odnotowano 26 podmiotów z sektora publicznego.

W kategorii “Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką” (PKD 90) odnotowano 24.953 podmiotów (wzrost o 166), a w kategorii “Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą” – 4969 (wzrost o 10).

W kategorii “Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji” (PKD 18) funkcjonuje obecnie 17.335 podmiotów (w stosunku do listopada 2020 roku ubyło 77 firm), a w kategorii “Produkcja papieru i wyrobów z papieru” (PKD 17) – 5202 podmiotów (mniej o 17 firm).

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort