Piątek, 7 czerwca 2019
Nowość CeDeWu

Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i choć tradycyjnie dominują na nim banki uniwersalne, coraz większą rolę odgrywają instytucje niebankowe – fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi. Monografia podejmuje ważny i aktualny temat rynku detalicznych usług finansowych od strony instytucjonalnej z naciskiem na wskazanie ewolucji regulacji prawnych poszczególnych segmentów tego rynku, danych rynkowych prezentujących skalę działania poszczególnych instytucji oraz temat rosnącej ochrony konsumenta korzystającego z usług poszczególnych instytucji finansowych z uwzględnieniem europeizacji prawa ochrony konsumenta. Monografia jest adresowana do naukowców, studentów i doktorantów, ale także praktyków – pracowników instytucji finansowych: bankowych, pozabankowych i parabankowych. Jest źródłem wiedzy o rynku detalicznych usług finansowych w Polsce – instytucjach finansowych i oferowanych przez nie usługach, a także ich klientach – oraz perspektywach rozwoju tego rynku z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce od wielu lat odgrywa znaczącą rolę, zaś problematyka w recenzowanej monografii jest istotna i warta opracowania zarówno w pozycjach książkowych, jak i artykułach naukowych. Omawiany rynek rozwija się bardzo dynamicznie i następują na nim istotne zmiany instytucjonalne, a także zmiany w zakresie potrzeb i oczekiwań klientów. Istotą rzeczy jest także siła i liczba instytucji zajmujących się klientami detalicznymi oraz ich rosnąca pozycja w systemie finansowym. Monografia Iwony Doroty Czechowskiej i Krzysztofa Waliszewskiego posiada wiele wartościowych treści, a przez to stanowi wartościowe opracowanie. /Z recenzji Prof. US dr hab. Beaty Świeckiej/

O Autorach:

Iwona Dorota Czechowska 
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Katedrą Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w bankowości, zwłaszcza bankowości centralnej, rynku pieniężnym oraz powiązaniach między różnymi uczestnikami sektora finansowego, m.in. sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jej zainteresowania skupiały się wokół instrumentów i metod realizacji polityki pieniężnej, obecnie zajmuje się społecznym aspektem finansów, zwłaszcza etyką finansów, a w szczególności jednym z jej elementów – ochroną konsumentów na rynku finansowym. Autorka ponad 100 opracowań dotyczących funkcjonowania pośredników na rynku finansowym. W latach 2012-2016 Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, w latach 2014-2017 Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTE, od 2014 r. Redaktorka Naczelna czasopisma “Journal of Finance and Financial Law”, od 2014 r. Koordynatorka projektu edukacyjnego „Studencka Klinika Finansów”.

Krzysztof Waliszewski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pośrednictwie finansowym i kredytowym, doradztwie finansowym, instytucjach parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych. W jego dorobku naukowym można wymienić 10 monografii naukowych oraz ponad 100 artykułów w czasopismach. Nominowany do Nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami. Laureat Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów w 2017 r. Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego (od 2015 r.), członek Rady Wydziału Ekonomii UE w Poznaniu oraz Rady Finansów, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej CSR Financial Day, kierownik studiów podyplomowych Bankowość i doradztwo finansowe.

“Instytucje bankowe i niebankowe rynku detalicznych usług finansowych”
Autor: Krzysztof Waliszewski, Iwona Dorota Czechowska
Rok wydania: 2019
Oprawa: miękka
Format: 165×235
Stron: 208
ISBN: 978-83-7556-929-2
Cena: 65,00zł
Wydawnictwo CeDeWu

Polub nas na Facebooku: https://facebook.com/CeDeWupl

Zapraszamy do księgarni stacjonarnej wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie!

Podaj dalej
Źródło: wyd. CeDeWu