środa, 28 września 2022

Kontynuując trwające od wielu miesięcy rozmowy z Ministerstwem Finansów, Izba Wydawców Prasy wraz z Polską Izbą Książki ponownie wystąpiły do Ministerstwa z prośbą o przyspieszenie wprowadzenia w Polsce dyrektywy UE z 6 kwietnia 2022 roku dotyczącej obniżenia do zera stawek VAT na książki, gazety i czasopisma.

W piśmie skierowanym do minister Magdaleny Rzeczkowskiej, szefowej resortu finansów, obydwie organizacje zwróciły uwagę na wciąż rosnące koszty produkcji prasy i książek, prowadzące do wysokie go wzrostu ich cen, a w konsekwencji do ograniczenia dostępności i do spadku – już obecnie bardzo niskiego – poziomu czytelnictwa.

Podkreślono również, że wysokie koszty, ponoszone przez wydawców, przełożą się również na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw związanych z branżą wydawniczą i mogą grozić upadkiem wielu wydawców, księgarń, zamknięciem tytułów prasowych, upadkiem sieci dystrybucyjnych, utratą pracy przez pracowników wydawnictw, dziennikarzy i pracowników przedsiębiorstw związanych z dystrybucją książek i prasy.

IWP i PIK liczą, że resort finansów weźmie pod uwagę ich argumenty i mając na względzie również wsparcie dla polskiej kultury w najbliższym czasie wprowadzi zerową stawkę VAT na prasę i książkę.

Podaj dalej
Autor: ET