Poniedziałek, 19 marca 2001
Co dalej z Kwadro - list do wydawców Szanowni PaŇstwo! Zwracamy się do PaŇstwa z propozycją przyjęcia wspólnej strategii postępowania wydawców, będących wierzycielami grupy Kwadro, w stosunku do tej hurtowni. Jest to pierwsza inicjatywa zespołowego zareagowania na krytyczną sytuację finansową liczącego się odbiorcy. W latach 1990-2000 upadło co najmniej 10 duřych hurtowni ksiąřek, a globalne straty wydawców wynikające ze współpracy z niesolidnymi dystrybutorami szacuje się na kwotę miliarda złotych. Obecna sytuacja Kwadro, który ze względu na błędną politykę inwestycyjną w latach 1999 i 2000 jest zagrořony bankructwem, skłoniła nas do szukania optymalnych rozwiązaŇ z punktu widzenia wydawców. W lutym tego roku w siedzibie Wydawnictwa PrószyŇski i S-ka. odbyło się poúwięcone temu problemowi spotkanie kilkudziesięciu wydawców z przedstawicielami Holdingu Centrum, właúciciela sieci hurtowni Matras. Grupa Matras przedstawiła swoją wizję uzdrowienia Kwadro po dokonaniu jego ewentualnego zakupu. Zakładała ona kontynuację współpracy wydawców z Kwadro na dotychczasowych warunkach przy udzieleniu 6- miesięcznego moratorium na spłatę dotychczasowego zadłuřenia oraz terminowym regulowaniu bieřących zobowiązaŇ. Jednoczeúnie po 6 miesiącach miała rozpocząĘ się spłata starych zaległoúci. Obecnie zadłuřenie Kwadro i Kwadro-Tech w stosunku do wydawców (771 wierzycieli) wynosi 5,3 mln zł. Aby móc ustosunkowaĘ się do tej propozycji, obecni na spotkaniu wydawcy wystąpili do Grupy Matras o przedłořenie stosownych danych i planów finansowych oraz wybrali Komisję, która miała je przeanalizowaĘ i przedstawiĘ wnioski. W skład komisji weszli: Ewa Berus (WKiŁ), Grařyna Jerzyk (Księgarnia Krajowa), Barbara Jóüwiak (Wiedza i Řycie), Jacek Kaszyk (Grupa A5), Dorota Malinowska (PrószyŇski i S-ka), Wojciech Płotek (Supernowa), Waldemar Ruta (BM), Teresa WłochyŇska (Egmont), Martin Dusseldorp (Egmont). Komisja pracowała na dostarczanych sukcesywnie dokumentach, a były to: biznes plan Kwadro i Kwadro-Tech (wersja pierwsza i wersja druga), …
Wyświetlono 25% materiału - 272 słów. Całość materiału zawiera 1091 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się