Poniedziałek, 29 maja 2000
Do redakcji Biblioteki Analiz W poprzednim numerze Biblioteki Analiz zgłosiliúmy propozycjÍ połączenia nadawania numerów ISBN z obowiązkiem dostarczania do BN egzemplarzy obowiązkowych i poprawnie wypełnionych zawiadomieŇ Krajowego Biura ISBN o wykorzystaniu numeru. Poniřej zamieszczamy list pani Jadwigi Sadowskiej - kierownika Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, ktŰra zwraca uwagÍ na trudnoúci formalne uniemořliwiające wprowadzeniem tego typu rozwiązaŇ. Problem nie nadsyłanych do Narodowej egzemplarzy obowiązkowych jednak pozostaje. Zapraszamy do dalszych głosŰw w dyskusji i propozycji. U podstaw idei miÍdzynarodowego systemu numeracji wydawnictw zwartych (ksiąřek) leřało dąřenie do jednoznacznej identyfikacji trzech rzeczy: kraju powstania ksiąřki, wydawcy, samej ksiąřki dla celŰw obiegu informacyjnego i handlowego. Elementy te zakodowane są w strukturze numeru. Jest to wiÍc numer identyfikacyjny, a nie statystyczny. Wychodząc od tej idei twŰrcy i organizatorzy systemu uznali, ře przynaleřnoúĘ do niego opiera siÍ na zasadach dobrowolnoúci, co oznacza, ře kařdy wydawca ma prawo przystąpiĘ do systemu i nikomu tej przynaleřnoúci nie mořna odmŰwiĘ, ani, jak siÍ wydaje, utrudniaĘ lub zmuszaĘ do niej. Obowiązkiem krajowych biur ISBN jest wiÍc poúredniczenie w rejestracji wydawcŰw i ich produkcji wydawniczej w miÍdzynarodowym systemie ISBN, poprzez nadawanie odpowiedniej puli numerŰw. …
Wyświetlono 25% materiału - 182 słów. Całość materiału zawiera 729 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się