środa, 13 stycznia 2021
Wzorcowa publikacja jubileuszowa

W ubiegłym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu im. Jerzego Fusieckiego, który był jej pierwszym dyrektorem, obchodziła 75-lecie otwarcia. Z tej okazji Biblioteka wydała jubileuszową publikację pod redakcją Tomasza Iwasiowa zatytułowaną „Obecność słowa w Zabrzu”, w której zawarto nie tylko historię zabrzańskiej książnicy, ale też przybliżono kulturę literacką Zabrza od czasów międzywojennych.

Tom otwiera tekst gratulacyjny dr Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza, a którym autorka podkreśla doniosłość działalności wydawniczej Biblioteki, a szczególnie wydanie serii „Dzielnice Zabrza” , którą nazywa „unikatową w skali kraju, w której zabrzanie przez pryzmat własnych losów ukazują historię i dzieje swojej dzielnicy” i – ku naszej radości – podkreśla, że za wydaną w 2018 roku monografię dzielnicy „Moje Makoszowi”, szóstego tomu w serii „Dzielnic Zabrza” Biblioteka zdobyła nagrodę główną w konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne” o Nagrodę Magellana przyznaną przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”!

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest wyłącznie Bibliotece. Przybliża jej historię oraz ludzi, którzy ją stworzyli i tworzą do dzisiaj. Bogato opisany jest rozwój instytucji, w tym prowadzonych przez nią różnorodnych działań kulturalnych. Interesującym uzupełnieniem tej części są artykuły o jej założycielu, Jerzym Fusieckim, oraz jego teksty. Na zakończenie zamieszczono wspomnienia naszych byłych i obecnych bibliotekarzy.

Druga część skoncentrowana jest na szeroko pojmowanej kulturze literackiej Zabrza. Otwiera ją znakomity tekst Jacka Okonia o środowisku literackim Zabrza. Kolejne artykuły przybliżają osoby z pisarskiego świata naszego miasta: Janoscha, Floriana Śmieję, Stanisława Bieniasza. Osobny rozdział stanowi, publikowany po raz pierwszy, fragment dziennika pisarza Mieczysława R. Frenkla opisujący rok 1946, w którym opisuje swoje ostatnie miesiące pobytu we Lwowie i przyjazd do Zabrza, które stało się na resztę życia jego domem.

W rozdziale Inspiracje zamieszczono artykuł „O Elektronicznym Słowniku Biograficznym Żydów w Zabrzu”. Jego uzupełnieniem są dwa wykazy: ludzi pióra związanych z miastem, oraz spotkań autorskich i prelegentów głównych humanistycznych konferencji m. in. „Przed i Po” czy „Kultury Europy Środkowej”.

Ponad 500 stron jubileuszowej księgi uzupełnione jest unikalnymi i archiwalnymi fotografiami. Dzięki temu powstała wzorowa publikacja, która stała się już przykładem, z jakiego z pewnością będą korzystać inni jubilaci. „Kiedy zaczęliśmy prace nad publikacją, było dla oczywiste, że powinna być pod względem edytorskim wzorcowa. Chcieliśmy nadać jej charakter, może nie całkiem bibliofilski, ale na pewno elegancki w formie. Było dla nas oczywiste, że zwróciliśmy się z tym do ludzi gwarantujących osiągnięcie zamierzonego efektu. Firma M-Studio i osoba Mariana Oslislo, z którym współpracujemy od wielu lat, gwarantowały sukces. Książka, którą trzymacie Państwo w ręku jest efektem wielu rozmów, ale przede wszystkim, podobnie jak w przypadku ilustracji, kompromisem. Mam nadzieję, że udanym”, napisał Tomasz Iwasiów w nocie wydawniczej.

W grudniu Biblioteka została odznaczona przez prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaki otrzymali też indywidualnie Tomasz Iwasiów, dyrektor Biblioteki, jej wicedyrektor Paweł Dobrzelecki oraz Ewa Chuć.

Biblioteka bierze udział w zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W roku 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych MBP w Zabrzu w wysokości 26 923,00 zł zakupiono 1222 woluminów (w tym 51 audiobooków).

W roku 2020 zabrzańska biblioteka zrealizowała także trzy projekty: “Książka na piątkę, znakomity początek rozdanie IV”, “To lubię. Czytelnicy dzielą się pasjami” oraz “Vive la France”. Pozyskała na nie fundusze w wysokości 59450 zł w ramach programów “Partnerstwo dla książki” oraz “Promocja Czytelnictwa”.

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort