Poniedziałek, 8 marca 2021
Zmiany kadrowe

Od 5 marca funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej objęła Julia Konopka-Żołnierczuk, obecnie pełnomocnik dyrektora BN ds. zakupów i darów.

Na stanowisku zastępcy dyrektora BN będzie zajmowała się przede wszystkim współpracą międzynarodową, Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa oraz nadzorem nad udostępnianiem zbiorów.

Julia Konopka-Żołnierczuk jest absolwentką kulturoznawstwa, ze specjalnością cywilizacja śródziemnomorska, Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W Bibliotece Narodowej zatrudniona jest od stycznia 2016 roku, najpierw w Sekretariacie BN, a następnie łączyła stanowiska Sekretarza Dyrekcji i kierownika Sekretariatu. Odpowiadała za sporządzanie sprawozdań BN, w tym rocznego, koordynowanie projektów BN oraz koordynację Rady Naukowej BN. Od 2017 roku pełni funkcję pełnomocnika dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych. W imieniu BN brała udział w przygotowaniu projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025.

[Na zdjęciu Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z Julią Konopką-Żołnierczuk po wręczeniu nominacji na stanowisko zastępczyni dyrektora Biblioteki Narodowej]

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: Biblioteka Narodowa