środa, 10 lipca 2024

Instytut Książki zapowiedział, że 12 lipca ogłosi wyniki czwartej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Przypomnijmy, że program wspiera małe, niezależne księgarnie. Księgarze mogą starać się o wsparcie finansowe w wysokości do 40 tys. zł, rozłożone na dwa lata (2024–2025). Finansowy wkład własny nie jest wymagany.

Program daje szansę sfinansowania w ramach otrzymanych środków wydatków na:

– koszty promocji księgarni (np. koszty reklamy internetowej czy prasowej, stworzenie materiałów promocyjnych);

– koszty konsultingu i doradztwa (np. koszty usług księgowych, koszty doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego);

– koszty stałe utrzymania lokalu księgarni (np. koszty czynszu, mediów);

– koszty realizacji planu proczytelniczego (np. koszty przygotowania spotkania autorskiego, warsztatów, prelekcji itp.);

– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni (np. zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia księgarni).

Małą księgarnią w rozumieniu regulaminu jest sklep stacjonarny zajmujący się sprzedażą detaliczną książek, w której co najmniej 45 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działający poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, którego oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

W ramach naboru na lata 2023–2024 wpłynęło łącznie 150 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 85 księgarń – każda na kwotę 40 tys. zł. Dodatkowo pozytywnie rozpatrzono 15 odwołań. Dofinansowanie otrzymało więc 100 podmiotów prowadzących małe, niezależne księgarnie. Łączna kwota udzielonego wsparcia to 4 mln zł.

W edycji pilotażowej, która odbyła się w 2021 roku budżet programu wynosił 3 mln zł. Wsparcie finansowe w kwocie 30 tys. zł zostało wtedy udzielone 106 małym księgarniom z całej Polski.

W 2022 roku formuła programu formuła uległa modyfikacji – uproszczono zasady wypełnienia wniosku, poszerzono kategorie kosztów kwalifikowanych, a wsparcie finansowe mogło wynosić do 40 tys. zł, w podziale na dwa lata realizacji zadania. W dwóch naborach przeprowadzonych w 2022 roku wsparcia udzielono 100 podmiotom.

 

Podaj dalej
Autor: ET