Czwartek, 5 lipca 2007
Tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów”:
a) w dziale „Szkoła Podstawowa I i II Etap Edukacyjny”: – w części „I Etap Edukacyjny klasy I – III Kształcenie Zintegrowane” po pozycji „Treści nauczania” dodaje się pozycję „Lektura” w brzmieniu:
„Lektura Alan Aleksander Milne – Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka; Władysław Bełza – Kto ty jesteś? Polak mały!; Jan Brzechwa – Moje ulubione wiersze; Wanda Chotomska – Legendy polskie; Alina i Czesław Centkiewiczowie – Anaruk, chłopiec z Grenlandii; Maria Kruger – Karolcia; Hugh Lofting – Doktor Dolittle i jego zwierzęta; Astrid Lindgren – Dzieci z Bullerbyn; ks. Jan Twardowski – Patyki i patyczki; Julian Tuwim – Wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski; inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej
b) – w części „II Etap Edukacyjny klasy IV – VI” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Carlo Collodi – Pinokio; Karol Bunsch – Dzikowy Skarb (fragmenty); Daniel Defoe – Robinson Crusoe; Irena Jurgielewiczowa – Ten obcy; Rudyard Kipling – Księga DŜungli; Józef Ignacy Kraszewski – Stara Baśń (fragmenty); Clive Staples Levis – Opowieści z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica i stara szafa; Lucy Maud Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza; Zbigniew Nienacki – Pan Samochodzik i Templariusze; John Ronald Reuel Tolkien – Władca Pierścieni; Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy; Alfred Szklarski – Tomek w krainie kangurów; ks. Jan Twardowski – Zeszyt w kratkę; Mark Twain – Przygody Tomka Sawyera.
2. Baśnie, legendy, opowiadania i utwory poetyckie pochodzące z regionu.
3. Inne teksty reprezentatywne dla źródeł kultury europejskiej.
4. Wybrane przez uczniów i nauczyciela stosownie do możliwości i potrzeb uczniów:
1) utwory prozatorskie i poetyckie wprowadzające w polską tradycję i współczesność literacką,
2) teksty reprezentatywne dla różnych rodzajów, gatunków i form artystycznego wyrazu, ze szczególnym uwzględnieniem utworów epickich, w tym odmian prozy fabularnej, literatury science fiction.
5. Teksty użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe, przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne.”,
c) w dziale „Gimnazjum III Etap Edukacyjny” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Wybrane utwory z klasyki światowej: Biblia (w tym Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa – fragmenty); Homer – Iliada lub Odyseja (fragmenty); Sofokles – Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Wiliam Szekspir – Romeo i Julia; Miguel Cervantes – Don Kichote (fragmenty); Karol Dickens – Opowieść wigilijna; Antoni Czechow – Śmierć urzędnika; Antoine de Saint Exupéry – Mały Książę; Ernest Hemingway – Stary człowiek i morze.

2. Wybrane utwory z klasyki polskiej: Bogurodzica; Arkady Fiedler – Dywizjon 303; Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec; Melchior Wańkowicz – Ziele na kraterze; Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty); Jan Kochanowski – Pieśń: Czego chcesz od nas, Panie… oraz wybrane fraszki i treny; Ignacy Krasicki – wybrane bajki i jedna z satyr; Adam Mickiewicz – Ballady i romanse, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty); Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy;

3. Aleksander Fredro – Zemsta; Bolesław Prus – Kamizelka; Juliusz Słowacki – Balladyna (fragmenty); Stefan Żeromski – Syzyfowe prace; Zofia Kossak – Szczucka – Bursztyny. 3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku (w tym utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego).

4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny).
5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.
6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży np. Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej.
7. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.
8. Przykłady literatury biograficznej i pamiętnikarskiej (Paweł Zuchniewicz – Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża; Karolina Lanckorońska – Wspomnienia wojenne).
9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe.
10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna (co najmniej jeden w każdej klasie).
11. Inne składniki kultury (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).”;
2) w załączniku nr 4 „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających”:
a) w dziale „Kształcenie w zakresie podstawowym” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Literatura polska: Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski – pieśni, treny (wybór); poezja baroku (wybór); Ignacy Krasicki – Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór); Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz, Dziady cz. III; Juliusz Słowacki – Kordian lub Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia (wybrane sceny z dramatu), Listy (wybór); wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida); Bolesław Prus – Lalka; Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem (fragmenty); Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Potop; wybór poezji młodopolskiej; Stanisław Wyspiański – Wesele; Władysław Stanisław Reymont – Chłopi, tom I: Jesień; Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; Maria Dąbrowska – Noce i dnie (fragmenty);  Zofia Nałkowska – Granica; Sławomir Mrożek – Tango; Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią (wybór); Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat (fragmenty); Jan Dobraczyński – Listy Nikodema; wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego); Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość; Ryszard Kapuściński – Cesarz; abp Kazimierz Majdański – Będziecie Moimi świadkami…; inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej; inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).
2. Literatura powszechna: Sofokles – Król Edyp; Horacy – wybór pieśni; Wiliam Szekspir – Makbet; Molier – Świętoszek; Johann Wolfgang von Goethe – Cierpienia młodego Wertera (fragmenty); Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara; Joseph Conrad – Lord Jim; Clive Staples Levis – Listy starego diabła do młodego; George Orwell – Folwark zwierzęcy.”,
b) w dziale „Kształcenie w zakresie rozszerzonym” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Literatura polska: Jan Kochanowski – Treny; wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego; Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (fragmenty); Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka; Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu lub Antoni Libera – Madame; wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego i Józefa Mackiewicza).
2. Literatura powszechna: Dante Alighieri – Boska Komedia (fragmenty Piekła); Franz Kafka – Proces (fragmenty); Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata; Święty Augustyn – Wyznania (fragmenty); Platon – Obrona Sokratesa. 3. Zaproponowany przez uczniów i nauczyciela utwór literatury polskiej, europejskiej lub światowej.”.
§ 2.
1. Wykaz lektur określony w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jest realizowany począwszy od roku szkolnego 2007/2008 odpowiednio w klasach I i IV szkoły podstawowej, w klasach I gimnazjum i w klasach I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego. 5 2. W pozostałych klasach szkół wymienionych w ust. 1 do zakończenia etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowy wykaz lektur.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2007 r.
Minister Edukacji Narodowej

 

Źródło: www.men.gov.pl
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort