Piątek, 19 lipca 2019
Wydawnictwo CeDeWu poleca

Publikacja „Kapitał społeczny a gospodarowanie” przedstawia problemy związane z wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. We współczesnych gospodarkach, które charakteryzują się coraz poważniejszymi asymetriami rynkowymi, kapitał społeczny jest postrzegany przez wielu autorów jako zasób, który pozwala przezwyciężać podmiotom gospodarującym ograniczenia powstałe na tle owych asymetrii. Dzięki wykorzystaniu kapitału społecznego podmioty gospodarujące mogą osiągać cele, które w przeciwnym razie byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji.

W części teoretycznej (dwa pierwsze rozdziały) monografii Czytelnik odnajdzie ważne, z punktu widzenia podjętej problematyki, zagadnienia dotyczące problemów gospodarowania, podejmowania decyzji, kształtowania relacji i roli kapitału społecznego w procesach gospodarowania.

Rozdział ostatni książki poświęcono empirycznej weryfikacji dotyczącej kapitału społecznego i jego praktycznych konsekwencji w trzech logicznie powiązanych analizach: globalnej (analiza kapitału społecznego na świecie), międzynarodowej (na przykładzie regionu Europy) i lokalnej (na przykładzie Polski).

Monografia ma charakter naukowy i skierowana jest głównie do odbiorców zajmujących się merytorycznie wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. Takie podejście nie wyklucza wykorzystania przedstawionych analiz zarówno teoretycznych, jak i merytorycznych przez podmioty (jak aparat państwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe), które powinny sprzyjać rozwojowi kapitału społecznego w danej wspólnocie lub społeczności.

„Kapitał społeczny a gospodarowanie – aspekty teoretyczne i empiryczne”

Autor: Aleksandra Grabowska-Powaga
Rok wydania: 2019
Oprawa: Miękka
Format: 165×235
Stron: 262
ISBN: 978-83-8102-189-0
Cena: 75,00zł

Wydawnictwo CeDeWu

 https://cedewu.pl/Kapital-spoleczny-a-gospodarowanie-aspekty-teoretyczne-i-empiryczne-p2385

 Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/

 Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!

Źródło: wyd. CeDeWu