Poniedziałek, 25 maja 2020

Biblioteka Śląska prezentuje kolejną odsłonę z cyklu bibliotecznych „Naj…”, w którym przedstawiane jest to, co w Bibliotece Śląskiej jest najmniejsze i największe, najstarsze i najcenniejsze, najrzadsze i najdziwniejsze, najpiękniejsze, a nawet „najbardziej przerażające”.

Najwięcej postaci z książką (atrybutem mądrości) można znaleźć w najsłynniejszym, bogato ilustrowanym inkunabule, czyli w „Kronice świata” Hartmanna Schedla (Liber Chronicarum) wydrukowanej przez norymberską oficynę Antona Kobergera w 1493 roku. Biblioteka Śląska posiada łacińską wersję tego dzieła. Ta swoista encyklopedia świata zawiera portrety świętych, papieży, władców, postaci historycznych i fantastycznych. Do pokazania blisko 600 postaci użyto zaledwie 96 drzeworytów, którym jedynie zmieniano podpisy. Dlatego święty Stanisław (umieszczony w części poświęconej Polsce) wygląda tak samo jak na przykład święty Dionizy.

Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1 , Katowice

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort