Wtorek, 26 września 2023
Termin mija za 4 dni!

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, organizator konkursu o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, przypomina, że 30 września upływa termin zgłoszeń do konkursu.

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” nadesłano kolejne zgłoszenia do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie czterech tytułów:

– Paweł Zając OMI, Stanisław Konarski przez świętym Oficjum (1769-1771), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, s. 852, ISBN 978-83-232-4190-4

– Bohdan Głębocki, Wszędzie i zawsze… Żydzi. Obraz społeczności żydowskiej w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, s. 546, ISBN 978-83-232-4154-6

– Maciej Michalski, Krzysztof Podemski (red.), Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022, s. 696, ISBN 978-83-232-4091-4

– Krystyna Pieniążek-Marković, Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839-1860), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, s. 310, ISBN 978-83-232-4200-0

W czerwcu redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ogłosiła dwudziestą ósmą edycję Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka i do redakcji napływają kolejne zgłoszenia. Swoje propozycje mogą zgłaszać wydawcy, autorzy, jak też miłośnicy historii.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka jest przyznawana wydawcom publikującym książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Termin zgłoszeń upłynie 30 września. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2022 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty ósmy. Uroczystość wręczenia odbędzie się w trakcie XXXI Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jakie zaplanowano w dniach 30 listopada – 3 grudnia.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). W skład Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w ubiegłym roku wchodzili: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Danuta Gibas-Krzak, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Elżbieta Barbara Zybert oraz dr Andrzej Czesław Żak, natomiast prof. Bogusław Zieliński zawiesił w zeszłorocznej edycji swój udział w pracach Kapituły z uwagi na zgłoszenie do nagrody publikacji, której był autorem wstępu oraz tłumaczem i autorem komentarza. W tym roku do jury dołączył Zbigniew Czerwiński, fundator Fundacji Historia i Kultura, były prezes wydawnictwa Bellona, wiceprezes Polskiej Izby Książki, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, absolwent Wydziału Historii UW z roku 1984.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka w 2020 roku otrzymała po raz pierwszy wsparcie finansowe ze strony Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, które było kontynuowane w kolejnych edycjach. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska jest pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi działającą wyłącznie na rzecz środowiska wydawniczego, odpowiedzialną za stworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom, powołaną do regulacji rynku licencyjnego w segmencie praw autorskich wydawców i odpowiedzialną za skuteczny pobór opłat reprograficznych i ich podział (repartycję) na rzecz wydawców. Prezesem Stowarzyszenia od 2013 roku jest Barbara Jóźwiak.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2022 otrzymali ex aequo: Mikołaj Getka-Kenig za pracę „Stanisław Kostka-Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i ‘wskrzeszenia’ Polski” (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Aleksandra Oniszczuk za pracę „Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Podaj dalej
Autor: (fran)