Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Grupa Kapitałowa PPWK SA W okresie objÍtym raportem dokonano nastÍpujących korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartoúĘ majątku: utworzenie rezerw aktualizujących wartoúĘ zapasów w kwocie 140 tys. zł, rozwiązanie rezerw aktualizujących wartoúĘ zapasów w kwocie 1.402 tys. zł, likwidacja zapasów o wartoúci 550 tys. zł, rozwiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokoúci 299 tys. zł, utworzenie rezerwy na naleřnoúci w wysokoúci 126 tys. zł, utworzenie rezerwy na przewidywane straty w wysokoúci 13 tys. zł, rozwiązanie rezerwy na urlopy w wysokoúci 72 tys. zł, rozwiązanie rezerwy aktualizującej wartoúĘ finansowego majątku trwałego w wysokoúci 863 tys. zł. 1. Informacja o czynnikach mających znaczący wpływ na osiągniÍty zysk netto: W II kwartale 2000 r. Spółka wypracowała wysoki dodatni wynik finansowy zarówno za poziomie operacyjnym, jak i na poziomie zysku netto. Zysk na działalnoúci operacyjnej wyniósł 2.160 tys. zł wobec straty w wys. (6.051) tys. zł w II kwartale ub. r. oraz zysk netto w wys. 3.325 tys. zł wobec straty w wys. (8.890) tys. zł. w II kwartale ub. roku. Na uzyskane wyniki finansowe decydujący wpływ miały nastÍpujące czynniki: wzrost przychodów ze sprzedařy netto o 32,6% w porównaniu z II kw. ub. roku, wzrost marřy na sprzedařy brutto z 45,4% w II kw. ub. r. do 49,5%, wzrost kosztów sprzedařy do 890 tys. zł wobec 78 tys. zł w II kw. ub. r. Wysoka dynamika kosztów sprzedařy jest efektem wdrořenia na początku II kw. b.r. nowej strategii sprzedařy i związanej z tym istotnej rozbudowie sieci sprzedařy produktów spółki oraz przeprowadzonej kampanii reklamowej dot. wydawnictw szkolnych, której koszt wyniósł …
Wyświetlono 25% materiału - 254 słów. Całość materiału zawiera 1019 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się