Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
GRUPA KAPITAŁOWA MUZA SA W skład Grupy Kapitałowej MUZA S.A. na dzieŇ 30 czerwca 2000 roku wchodzą: MUZA SZKOLNA sp. z oo., w której MUZA S.A. posiada 70% udziałów, MUZA MARKETING sp. z oo., w której MUZA S.A. posiada 100% udziałów, PDK S.A., w której MUZA S.A. jest właúcicielem 51% akcji, EUROMEDIA TV sp. z o.o., w której MUZA S.A. posiada 29,25% udziałów - spółka stowarzyszona konsolidowana metodą praw własnoúci. Spółka zaleřna od MUZA S.A. - PDK S.A. - jest udziałowcem w nastÍpujących spółkach i posiada: 100% udziałów w FIS sp. z o.o. prowadzącej hurtowy i detaliczny handel ksiąřką, 75% udziałów w POLMAP sp. z o.o. zajmującej siÍ hurtowym i detalicznym handlem ksiąřką oraz artykułami pochodnymi, 56,14% akcji w WKRA S.A. prowadzącej hurtowy i detaliczny handel ksiąřką, podrÍcznikami i pomocami szkolnymi. Wyjaúnienie wyników finansowych spółek zaleřnych. W wyniku przekształceŇ zachodzących w obrÍbie Grupy Kapitałowej MUZA SA wyniki za poszczególne kwartały roku 2000 są nieporównywalne. W drugim kwartale 2000 roku Spółka WKRA SA (której przychody za 1999 rok wyniosły 102 mln złotych) stała siÍ spółką zaleřną - PDK SA objął 56,14% akcji. MUZA SZKOLNA sp. z oo. działalnoúĘ rozpoczÍła 10 listopada 1999 roku. Jako nowa spółka zajmująca siÍ sprzedařą ksiąřek edukacyjnych i pomocy naukowych posiada sporą konkurencjÍ na rynku wydawniczym. Strata ze sprzedařy oraz ujemny stan kapitałów własnych są zgodne z 3-letnim biznes-planem. Wzrost przychodów ze sprzedařy planowany jest na początek III kwartału, kiedy wraz z rozpoczÍciem nowego roku szkolnego zwiÍkszy siÍ zapotrzebowanie na podrÍczniki i pomoce naukowe. Na ujemny wynik finansowy w II kwartale 2000 roku główny wpływ miała działalnoúĘ Grupy PDK SA, która jako sieĘ dystrybucji ksiąřek koncentruje siÍ na sprzedařy podrÍczników do szkół. Sprzedař podrÍczników szkolnych, związana jest z duřą sezonowoúcią sprzedařy, a najwiÍkszy okres zakupów podrÍczników przypada na III kwartał roku kalendarzowego. W okresie tym realizowane jest blisko 60% rocznej wartoúci sprzedařy. Tak wiÍc pełnej oceny wyników ekonomicznych Grupy Kapitałowej MUZA SA mořna dokonaĘ po zakoŇczeniu roku obrotowego. Dopiero wówczas wyeliminowany zostanie czynnik sezonowoúci sprzedařy, który ma znaczący wpływ na osiągniÍty wynik finansowy. Informacja o korektach z tytułu rezerw. MUZA SA w II kwartale 2000 r. utworzyła rezerwy na naleřnoúci w wysokoúci 770 tys. zł, a rozwiązała rezerwy w kwocie 461 tys. …
Wyświetlono 25% materiału - 365 słów. Całość materiału zawiera 1462 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort